Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Tidsprofiler

Med tidsprofiler kan du definiera hur nycklarna beter sig med cylindrar på specifika veckodagar och tidpunkter.

Det finns två typer av tidsprofiler:

 • En fast tidsprofil är alltid identisk på nycklar. Om du redigerar tidsprofilen senare påverkas alla nycklar inom den här profilen eftersom tidsprofilschemat endast lagras på nycklarna.

  Du kan använda den här typen av tidsprofil, till exempel som allmän tidsbegränsning för en grupp personer, till exempel lokalvårdare. Om lokalvårdarnas arbetstider ändras behöver du bara göra en ändring i tidsprofilen istället för att ändra varje individuell nyckel.

 • En ändringsbar tidsprofil är inte nödvändigtvis identisk på alla nycklar. När du skapar den här typen av tidsprofil definierar du tidsbegränsningar för föreslås för nyckeln men som kan ändras specifikt för varje nyckel. Om du redigerar tidsprofilen senare påverkas inte befintliga nycklar med den här profilen. Den redigerade profilen föreslås dock när profilen läggs till i nyckeln.

  Du kan använda den här typen av tidsprofil, till exempel för individuella tidsbegränsningar för ett specifikt lås.

  Användningsexempel

  Ett företag har ett serverrum och medarbetarna ska ha mer begränsad behörighet till rummet än deras allmänna tidsprofiler tillåter.

  Istället för att skapa en ny fast tidsprofil för varje medarbetargrupp för serverrummet kan du skapa en tidsprofil för serverrummet som är ändringsbar. När du till exempel tilldelar tidsbegränsningen till en lokalvårdares nyckel väljer du den profilen och definierar de önskade tidsbegränsningarna som endast gäller för det här rummet och nyckeln.

  Du kan använda samma tidsprofil för städpersonal med andra tidsbegränsningar.

Det finns tre tidsprofilinställningar för cylindrar:

 • Ej tidsbegränsat – Om du väljer det här alternativet ignorerar cylindern alla tidsprofiler på nycklar. Med andra ord fungerar nycklarna dygnet runt även om de inte har något tidsprofil.

 • Tillämpa alla tidsprofiler på en nyckel – Om du väljer det här alternativet tillämpar cylindern alla tidsprofiler på nycklar.

 • Tillämpa valda tidsprofiler – Om du väljer det här alternativet tillämpar cylindern endast valda tidsprofiler på nycklar. Om de valda tidsprofilerna inte motsvarar nyckelns tidsprofiler fungerar nyckeln ständigt.

Oavsett cylinderinställningarna kommer cylindern alltid att tillämpa start- och slutdatum och -tidpunkter för nycklarna.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket