Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa tidsprofilegenskaper

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för en enskild behörighet i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Visa tidsprofiler.

   
 2. Tidsprofilerna visas i tabellvyn. För att visa fler egenskaper hos en tidsprofil dubbelklickar du på tidsprofilen.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här knappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här knappen för att visa aktuell information för objektet.

  Tidsprofilspecifik information är, per flik:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade tidsprofilen. Fälten är:

   • Tidsprofilens namn – Den här kolumnen innehåller namnet på tidsprofilen.

   • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av tidsgruppen.

   • Typ – Den här kolumnen innehåller det tidsprofilens typ.

   • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet tidsprofilen hör till.

   • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon tidsprofilen hör till.

  • Definitioner för tidsbegränsningar – Fliken Definitioner för tidsbegränsningar innehåller information om de tidsbegränsningar som tidsprofilen innehåller.

  • Cylindrar som har tidsprofilen – Fliken Cylindrar som har tidsprofilen innehåller information om de cylindrar som har den valda tidsprofilen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar.

  • Nycklar som har tidsprofilen – Fliken Nycklar som har tidsprofilen innehåller information om de nycklar som har den valda tidsprofilen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nycklar.

 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket