Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till nycklar till cylindrar


           

Det här avsnittet beskriver hur du lägger nycklar till valda cylindrar i iLOQ Manager.

När du lägger till nycklar till cylindrar lägger du vanligtvis till exempelvis flera lägenhets- eller kontorsspecifika nycklar för ett stort antal cylindrar under distributionsfasen. Använd inte den här funktionen för att lägga till enstaka nycklar.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Välj de cylindrar du vill skapa nycklar för.
 3. Högerklicka på en av de valda cylindrarna.
 4. Välj Tillverka nycklar för cylinder.
 5. Välj Lägg till nycklar för cylindrar.
  Guiden Lägg till nycklar för cylindrar öppnas.
 6. Välj Lägg till nycklar för cylindrar.
 7. Välj nyckelns behörigheter.
  Anm:

  Individuella, cylinderspecifika behörigheter anges automatiskt. Markera inte individuella behörigheter.

  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster.
  2. Du kan hantera vald behörighet med pilknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
 8. Välj Nästa.
 9. Välj Ändra nyckelns tidsprofiler.
 10. Definiera nyckelns giltighet och tidsprofiler.

  Alternativen är:

  • Startdatum – Det här värdet definierar startdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln börjar fungera vid den här tidpunkten.

  • Slutdatum – Det här värdet definierar slutdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln upphör att fungera vid den här tidpunkten.

  • Offline upphörandetid – Alternativen är: 
   • Används – Används Offline upphörandetid eller ej.

   • dagar/timmar/minuter

    • Om en nyckelFob används:

     Som standard är en nyckelFob en offlineenhet. I detta hänseende är offline upphörandetid nyckelFobens giltighetstid.

     När en nyckelFob ansluts till servern återställs dock offline upphörandetid. En nyckelFob kan ansluta till servern på avstånd med hjälp av appen iLOQ FobApp.

    • Om en telefonnyckel används:

     När telefonen förlorar anslutningen till mobiltelefonnätverket börjar offline-upphörandetiden räkna ned. När tiden har gått ut upphör telefonnyckeln att gälla.

  • Tidsprofiler används inte – Om du markerar den här knappen använder nyckeln inte tidsprofiler.

  • Välj tidsprofiler för nyckeln – Om du markerar den här knappen använder nyckeln tidsprofiler.

   Välj önskad tidsprofil i listan till vänster.

   Du kan hantera valda tidsprofiler med pilknapparna enligt följande:

   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.

   Om du har valt:

   • En fast tidsprofil kan du visa dess innehåll i området till höger.

   • En redigerbar tidsprofil kan du visa och redigera innehållet för den här specifika nyckeln i området till höger.

 11. Välj Nästa.
 12. Välj:
  • Antalet nycklar som ska skapas för varje vald cylinder i listrutan Antal nycklar som ska tillverkas per vald cylinder.
  • Namngivningsschemat för nycklarna som ska skapas, i listrutan Märk nycklar enligt.
  • Om det behövs kan du skriva in ett tillägg som ska läggas till för de nyckelnamn som skapas, i fältet Suffix till namnet.
 13. Välj Nästa.
 14. Välj hur du vill fortsätta.
  Alternativen är:
  • Lämna nyckeln i projekteringsläge – Välj Lämna nyckeln i projekteringsläge om du vill lämna nycklarna i projekteringsläge och fortsätta att projektera låssystemet utan att, till exempel, programmera de fysiska nycklarna.
  • Beställ nyckel – Nycklarna måste beställas innan de kan programmeras. En beställning skapar en programmeringsuppgift för nyckeln så att den kan programmeras senare. Mer information finns i Nycklar och Beställa nycklar.
  • Beställ och programmera nyckel – Välj Beställ och programmera nycklar om du vill beställa ett programmeringspaket och programmera nycklarna direkt. Du hittar mer information i Programmera nycklar.
 15. Välj Nästa.
 16. En sammanfattning visas.
 17. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket