Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa kalenderstyrda dörregenskaper

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för kalenderstyrd dörr i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Kalenderstyrda dörrar.
 2. Dubbelklicka på den valda dörren.

  Flikarna är:

  • Grunduppgifter – fälten är:

   • Nätverksmodulnamn – Detta fält anger namnet på den nätverksmodul som dörrmodulen är ansluten till.

   • Dörrnamn – Namnet på den kalenderstyrda dörren.

   • Relänummer – Siffran på utreläet som kontrolleras av den här kalenderstyrda dörren.

   • Dörrmodul serienummer – Serienumret på dörrmodulen.

   • Följande information handlar om låsinformation om dörrmodulen är programmerad som cylinder och kontrollerar samma relä som kalendern.

    • Placering – Den här kolumnen visar cylinderns placering.

    • Utrymme – Den här kolumnen visar cylinderns utrymme.

    • Dörrmodulens serienummer – Serienumret på cylindern, det vill säga dörrmodulen.

   • Relätyp – Detta värde är alltid Relä .

  • Kalendrar – Den här fliken innehåller de kalendrar som är anslutna för att styra dörren. Kolumnerna är:

   • Kalendernamn – Namnen på de kalendrar som är anslutna för att styra dörren.

  • Typ – Den här kolumnen visar typen av kalender. Se Kalenderstyrda dörrar.

  • Cylinder – Den här fliken innehåller låsinformation om dörrmodulen har programmerats som en cylinder.

  • Händelselogg dörr – Denna flik innehåller händelseloggen för reläet på en kalenderstyrd dörr. Kolumnerna är:

   • Index – De på varandra följande händelsenumren. Cylindens indexnummer för möjliga händelser visar händelseloggens händelsenummer.

   • Tidpunkt – Den tidpunkt då händelsen ägde rum.

   • Händelsetyp – Typen av händelse.

   • Varaktighet – Kalenderstyrningens varaktighet.

   • Källa – Den styrande källan, till exempel ett kalendernamn eller låsutrumme.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket