Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa egenskaper för nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för nycklar i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Nycklarna visas i tabellvyn. Mer information om en enskild nyckel visas om du dubbelklickar på nyckeln för att öppna detaljerad information om den.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här knappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här knappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den information som är specifik för nyckeln är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade nyckeln. Kolumnerna är: 
   • Nyckelns namn – Nyckelns namn.

   • Personens namn – Namnet på den person som nyckeln tilldelas till.

   • Utlämningsdatum – Det datum då nyckeln lämnades ut till personen.

    För en nyckelFob anger kolumnen det datum då nyckeln lämnades ut till personen. För en telefonnyckel anger kolumnen det datum då nyckeln mottogs av telefonen.

   • Programmeringsstatus – Nyckelns programmeringsstatus. Möjliga värden är:

    • Programmerad – Nyckeln har programmerats och den fysiska nyckeln har samma uppgifter som de som visas i iLOQ Manager. Detta är den önskvärda statusen för nycklarna i systemet.

    • Beställd – Nyckeln har beställts. En programmeringsuppgift har skapats för nyckeln. Det är antingen en uppgift för en första programmering av en ny fysisk nyckel eller en avprogrammeringsuppgift för en befintlig nyckel. Programmeringsuppgiften är dock inte genomförd ännu.

    • Flyttad till programmering – En programmeringsuppgift för nyckeln har flyttats till ProgrammeringsFoben eller en annan nyckelFob.

    • Programmering beställd

     • För en telefonnyckel innebär detta att telefonen har hämtat programmeringsuppgiften från servern men inte svarat att uppgiften har programmerats.
     • För en fysisk nyckel innebär detta att Net Bridge eller iLOQ Manager har hämtat programmeringsuppgiften från servern men inte svarat att uppgiften har programmerats.
    • Projekterad – Vissa ändringar för en befintlig nyckel har gjorts, eller så har en ny nyckel lagts till, men ännu inte skapats som programmeringsuppgift (det vill säga den är beställd).

   • Redigerare – Användaren som senast ändrade nyckelns programmeringsstatus.

   • På blockeringslistan – Det här statusfältet visar om nyckeln har lagts till på blockeringslistan eller inte.

   • Märkning – Den här kolumnen innehåller den fysiska nyckelns märkning.

   • Dold – Det här fältet visar nyckeln är dold eller inte.

   • Har upphört – Det här statusfältet visar om planerat återlämningsdatum för nyckeln har passerats eller inte.

   • Utgångsdatum – Det här fältet visar planerat återlämningsdatum för nyckeln.

   • Redigerad senast – Det här statusfältet visar när programmeringsstatus för nyckeln ändrades senast.

   • Antal behörigheter – Det här fältet visar antal behörigheter som har tilldelats nyckeln.

   • Tidsbegränsad – Det här fältet visar om nyckeln har en tidsbegränsning eller inte.

   • S10 Online-ID – Det här fältet visar internt RFID-nummer för S10 Online-systemet.

   • ROM_ID – Det här fältet innehåller nyckelns serienummer. De här uppgifterna visas bara för nycklar som har programmerats i systemet.

   • RFID tag-nummer – Det här fältet visar RFID tag-UID-numret om nyckeln har ett sådant.

   • Tilläggsuppgifter – Ytterligare information om nyckeln.

   • Företag/Avdelning – Det företag eller den avdelning där personen som nyckeln är kopplad till arbetar.

   • Ersatt – Det här fältet visar om den här nyckeln har ersatts av en annan nyckel eller ej.

   • Behörighet med PIN-kod – Det här fältet visar vilken sorts behörighet nyckeln har till cylindrar som kräver PIN-kod.

   • Huvudzon – Det här fältet innehåller nyckelns huvudzon.

   • PIN-kod är angiven – Det här fältet visar om en PIN-kod för nyckeln har angetts eller inte.

   • Ersättande nyckelns namn – Den här kolumnen visar den nyckel som ersatts av den här nyckeln.

   • Ersättningsnyckel – Det här fältet visar om denna nyckel ersätter en annan nyckel eller ej.

   • Nyckeltyp  Nyckeltyp hänvisar till typen av nyckel.

  • Cylindrar som kan öppnas – Fliken Cylindrar som kan öppnas innehåller information om de cylindrar som nycklarna har behörighet till. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar.

  • Behörigheter – Fliken Behörigheter innehåller information om de behörigheter som nyckeln har. Kolumnerna är:

   • Behörighet – Den här kolumnen innehåller namnet på behörigheten.

   • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller beskrivningen av behörigheten.

   • Status – Trafikljusikonen i den här kolumnen visar om behörigheten är blockeringslistad eller inte. Färgkoderna är:

    • Grön – Behörigheten finns inte på blockeringslistan.
    • Röd – Behörigheten finns på blockeringslistan.
   • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet behörigheten hör till.

   • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon behörigheten hör till.

   • Standardbehörighet – Den här kryssrutan visar om behörigheten är standardbehörighet eller inte.

   • Typ – Den här kolumnen innehåller behörighetens typ.

  • Nyckelns innehavare – fliken Nyckelns innehavareinnehåller information om den person som är kopplad till nyckeln. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Söka efter personer.

  • Tidsbegränsning – Fliken Tidsbegränsning innehåller information om nyckelns tidsbegränsning. Tidsbegränsningarna beskrivs i avsnitt Lägg en nyckel.

  • Zoner — Fliken Zoner innehåller en lista med zoner som åtkomstnyckeln tillhör.

  • Historia – Fliken Historia innehåller information om nyckelns historik. Genom att klicka på plustecknet vid en rad med nyckelhistorik kan du visa detaljerad information. Du kan se:

   • Historik för nyckelprogrammering
   • Historik över nyckelöverlämningar
   • Namnet på ersättningsnyckeln, om denna nyckel ersätter en annan nyckel.
  • Se även Visa nycklar

  • Dokument – Fliken Dokument innehåller nyckelöverlämningar och/eller nyckelåterlämningsdokument, om de har signerats digitalt.

  • Nyckelns blockeringslista – Fliken Nyckelns blockeringslista innehåller information om nyckelns blockeringslista. Se även Blockeringslista.

  • Nyckelns händelselogg — Fliken Nyckelns händelselogg innehåller händelseloggen för nyckeln.

 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket