The lock cannot be programmed - Wrong lock

Make sure you are trying to program the correct lock. After a failed programming attempt, you can retry programming by turning on programming mode. When the programming mode is on and you insert the programming cable into the lock, iLOQ Manager checks if there are any programming jobs for that lock. You will be notified if there are no jobs for that lock = it is the wrong lock.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.