Är det möjligt att använda externa taggar i iLOQ Online läsare // Mifare?

Det är möjligt att använda externa taggar i iLOQ Online läsare, men licens för 'externa taggar' måste först aktiveras i låssystemet.

Kontrollera först att iLOQ S10 läsarna stödjer denna funktion: Läsare som är levererade från 2019 stödjer redan detta och de som levererats tidigare måste uppdateras.

Netbridge N100 programvara måste vara minst FW 2.0.0.12 Du kommer även behöva en separat programmerare för taggarna - P10S.30

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.