Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Områden i användargränssnittet

Användargränssnittet i iLOQ S10 Manager i Grunduppgifter > Visa cylindrar-vyn visas i bilden nedan.

Figur: iLOQ S10 Manager Användargränssnittet

Användargränssnittet i iLOQ S10 Manager

Områdena i användargränssnittet är:

 1. Huvudflikar – Användargränssnittet är uppdelat i fyra huvudflikar:

  • Grunduppgifter – Huvudfliken i Grunduppgifter används för att hantera de vanligaste objekten i systemet, exempelvis cylindrar, nycklar och personer. 
  • Ytterligare information – Huvudfliken i Ytterligare information används för att hantera behörigheter, persongrupper och rapporter i systemet. 
  • Administration – Huvudfliken i Administration används för att utföra administrativa uppgifter i systemet. 
  • Hjälp – Huvudfliken i Hjälp innehåller manualen och annan information om systemet. 
 2. Du kan inte stänga huvudflikarna.

 3. Bandet  Bandet innehåller olika verktyg för hantering av systemet. Varje huvudflik har en egen uppsättning verktyg. 

  Tips:

  Knappetiketterna försvinner om du ändrar storlek på fönstret och gör det mindre. För att se inforutan för etiketten håller du muspekaren över knappen.

 4. Flikar  Flikar visar de sidor du har öppnat nyligen, som flikar.

  Du kan stänga flikarna genom att markera fliken och klicka på ikonen Stäng på höger sida om flikens sidfält.

 5. Tabell  Tabell visar en lista med objekt för den valda bläddringsvyn. Om du exempelvis har valt Administration > Visa systemnycklar visar Tabell listan över systemnycklar i systemet. 

 6. Vyer – Området Vyer har tre alternativ: 

  • Standardvy – Om du väljer Standardvy visas den aktuella vyn i standardvyn. 
  • Egen vy – Om du väljer Egen vy visas den aktuella vyn i så som du har angett att den ska visas. Exempelvis kan kolumnordningen vara en annan än den är i Standardvyn. Mer information finns i avsnittet Spara egen vy. 
  • Utskriftsvy – Om du väljer Utskriftsvy visas den aktuella vyn i så som du har angett att den ska visas om den ska skrivas ut eller exporteras. Exempelvis kan kolumnordningen vara en annan än den är i Standardvyn. Mer information finns i avsnittet Spara utskriftsvyn. 
 7. Anm: Innehållet i området Vyer kan ändras enligt den valda funktionen. När du exempelvis bläddrar i planritningarna visar området Vyer systemets planritningar. Vissa tabeller har inget vyområde.
 8. Statusfältet  Statusfältet visar information om systemets status enligt följande: 

  • Status för serveranslutning  Status för serveranslutning är antingen  eller Av. I exempelbilden är serveranslutningen . 
  • Aktivt låssystem  Aktivt låssystem visar det låssystem du är inloggad på. 
  • Statusikoner – Statusikonerna är, från vänster till höger:
   •  – Mer information om bussens status hittar du om du klickar på bussikonen. Färgkoderna är:

    • Grön – bussdata är tillgängliga.
    • Grå – bussdata är inte tillgängliga. Programmeringsenheten är inte ansluten till datorn.
   •  – Ikonen för anslutningsstatus visar om anslutningen mellan datorn och Programmeringsenhetenfungerar eller inte. Färgkoderna är:

    • Grön – Anslutningen fungerar.
    • Grå – Anslutningen fungerar inte.
   •  – Den första ikonen visar status för systemnyckeln i Programmeringsenheten. Färgkoderna är:

    • Grön – En systemnyckel som hör till systemet sitter i.
    • Röd – En systemnyckel som hör till ett annat system sitter i.
    • Blå – En tom systemnyckel sitter i.
   • Den andra ikonen visar status för nyckeln i Programmeringsenheten. Färgkoderna är:

    • Blå – Nyckeln som sitter i är tom. Nyckeln kan programmeras till det här systemet.
    • Röd – Nyckeln hör till ett annat låssystem och kan inte användas i det här låssystemet.
    • Grön – En nyckel som har programmerats i det här systemet har satts i.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket