Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Nycklar

Med nycklar avses nycklarna i låssystemet.

Du kan distribuera systemets administration genom att tillåta att en användare beställer, det vill säga godkänner, programändringar på nycklarna. En annan användare, till exempel, med begränsade rättigheter, kan utföra beställda programmeringsuppgifter men inte ändra innehållet i programmeringsuppgifterna. 

Från iLOQ S10 Låssystem:s perspektiv kan nycklarna delas in i två kategorier: 

 • Logiska nycklar – Logiska nycklar är nyckeldefinitioner som bara finns i iLOQ S10 Manager. 

  Programmeringsstatus för de logiska nycklarna visas i bilden nedan:

  Figur: Programmeringsstatus för logiska nycklar

 • Fysiska nycklar – Fysiska nycklar är de faktiska nycklarna som används för att öppna cylindrarna. 

  Programmeringsstatus för de fysiska nycklarna visas i bilden nedan:

  Figur: Programmeringsstatus för fysiska nycklar

  Programmeringsstatus för fysiska nycklar

På grund av offline-systemets funktion är det viktigt att förstå att status för de fysiska nycklarna på plats och status för de logiska nycklarna kan skilja sig åt när under överföringsfasen till en ny status. Det är först när status för nyckelprogrammeringen är Programmerad som konfigurationerna för den fysiska och den logiska nyckeln matchar varandra. Under alla andra tillstånd kan det finnas uppgifter som väntar för nyckeln. Därför är Programmerad alltid den önskvärda statusen för nycklarna i systemet.

I programvaran är det viktigt att förstå om den logiska nyckeln har en fysisk motsvarighet eller inte. Om en logisk nyckel har ett ROM_ID i mjukvaran har den också en fysisk motsvarighet. Om den logiska nyckeln inte har något ROM_ID i mjukvaran är det bara en definition av en ny nyckel. Därför visar inte programmeringsstatus för en logisk nyckel inte om den logiska nyckeln har en fysisk motsvarighet eller inte. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket