Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa svartlistan

Det här avsnittet beskriver hur du visar svartlistan i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa svartlistan.

 2. De svartlistade objekten visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Namn – Den här kolumnen innehåller namnet på det svartlistade objektet, vanligtvis en nyckel. 
  • Typ – Den här kolumnen innehåller det svartlistade objektets typ. Symbolerna är: 
   •  – En nyckel.
   •  – En behörighet.
  • Märkning – Den här kolumnen innehåller nyckelns märkning. Det här fältet är tomt för en svartlistad behörighet. 
  • Namn på person – Den här kolumnen innehåller namnet på den svartlistade nyckelns innehavare. 
  • Datum – Den här kolumnen visar det datum då objektet lades till på svartlistan. 
  • Antal nycklar – Den här kolumnen visa det antal nycklar som hör till behörigheten på svartlistan. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket