Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa egenskaper för posterna på svartlistan

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för poster på svartlistan i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa svartlistan.

 2. Svartlistposterna visas i tabellvyn. Om du vill visa mer information om en enskild post på svartlistan dubbelklickar du på den.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här radioknappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här radioknappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den information som är specifik för svartlistan är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för det markerade objektet. Kolumnerna är: 
   • Namn – Den här kolumnen innehåller det svartlistade objektets namn.
   • Typ – Den här kolumnen innehåller det svartlistade objektets typ. Möjliga värden är:
    • Behörighet – Objektet är en behörighet
    • Nyckel – Objektet är en nyckel
   • Nyckelns märkning – Den här kolumnen innehåller den svartlistade nyckelns märkning.
   • Personens namn – Den här kolumnen innehåller namnet på personen som nyckeln på svartlistan är kopplad till.
   • Datum – Den här kolumnen visar det datum då objektet lades till på svartlistan.
   • Antal nycklar – Den här kolumnen visa det antal nycklar som hör till behörigheten på svartlistan.
   • Ersättningsnyckel – Om nyckeln har lagts till på svartlistan genom att en ersättningsnyckel har använts visar den här kolumnen ersättningsnyckelns märkning. 
  • Cylindrar som påverkas – Fliken Cylindrar som påverkas innehåller information om de cylindrar som påverkas av svartlistningen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar. 
  • Nycklar – Fliken Nycklar innehåller information om de nycklar som påverkas av svartlistningen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nycklar. 
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket