Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till lägenhetscylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till lägenhetscylindrar i systemet.

I den här fasen lägger du till:

 • Grundläggande cylinderinformation
 • Ytterligare cylinderinformation
 • Behörigheter

De grundläggande och ytterligare informationsvyerna används för att mata in data i cylindern och vyn för behörighet används för att ställa in behörigheter för de skapade cylindrarna. Eftersom cylindrarna skapas inom en kontrollerad process skapas cylinderspecifika behörigheter automatiskt.

Fasen körs endast en gång. Du uppmanas att ange den nödvändiga informationen som krävs för att skapa cylindrarna och alla cylindrar skapas automatiskt och förblir i statusen beställd.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Lägg till cylindrar: grundläggande information

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur 1. Lägg till lägenhetscylindrar – grundläggande information
  Lägg till lägenhetscylindrar – grundläggande information

  Ange grundläggande information enligt följande:

  • Från / Till  Från / Till avser riktningen som låset öppnas från, om dörren har en dubbelsidig cylinder.

  • Utrymme  Utrymme ger en mer detaljerad beskrivning av eller namn på rummet eller lokalen som cylindern ska leda till.

   Om du lägger till flera lås samtidigt anger du den första märkningen så att den slutar med en siffra, till exempel Lgh L1. På så sätt lägger systemet till märkningsnummer i ordningsföljd enligt följande:

   • Lgh L1
   • Lgh L2
   • Lgh L3
   • ...
  • Cylinder  Cylinder avser cylindertypen. Välj typ i listrutan eller skriv in typen manuellt.

  • Klocka installerad – Välj Klocka installerad om det finns en klockkrets i cylindern. Om den valda cylindern innehåller en klocka väljs Klocka installerad automatiskt.

   Anm:

   Anslut alltid RTC-enheten till anslutningskabeln på låset i samband med inledande programmering. Koppla därefter inte från RTC-enheten från anslutningskabeln.

   Om du har kopplat från RTC-enheten från anslutningskabeln så måste du starta om den. Du gör det genom att sätta en programmeringsnyckel ansluten till programmeringskabeln mot kilspåret på cylindern. Utför alltid den här proceduren efter att du kopplat från RTC-enheten.

  • Cylindertyp – välj om cylindertypen är:

   • D5 normal, cylindern är inte nätverksansluten.

   • S5, cylindern är ett S5-lås.

   • S5 online, cylindern är en S5-cylinder som är ansluten till en nätverksmodul.

    Om cylindertypen är S5 Online ska du också välja om systemet automatiskt ska ta emot händelser från cylinderns händelselogg genom att markera kryssrutan Spara cylinderns händelselogg automatiskt.

   • S50 normal, cylindern är inte nätverksansluten.

  • Låset sparar händelseloggar – Välj om cylindern sparar händelseloggar eller inte.

  • Tillåt API behörigheter – Markera Tillåt API behörigheter för att låta programprogrammeringsgränssnittet (API) få åtkomstbehörighet till låset.

 2. Välj Nästa.

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur 2. Lägga till lägenhetscylindrar: ytterligare information
  Lägga till lägenhetscylindrar: ytterligare information

  Ange ytterligare information enligt följande:

  • Dörrtyp  Dörrtyp avser den typ av dörr som cylinder ska monteras på.
  • Beslag  Beslag avser de behör som sitter som sitter på dörren.
  • Låshus  Låshus avser modellen på låshuset.
  • Cylinderförlängning – Cylinderförlängning avser den förlängning som läggs till den nya cylindern.
  • Dörrtjocklek  Dörrtjocklek avser tjockleken på dörren som cylindern ska monteras på.
  • B-mått (mm)  B-mått (mm) anger måttet från dörrens utsida till centrum i låshuset.
  • H/V-hängd  H/V-hängd anger om dörren är höger- eller vänsterhängd.
  • Anmärkning  Anmärkning avser ytterligare information som finns om cylindern på dörren.
  • Övrig utrustning  Övrig utrustning avser övrig utrustning som hör till cylindern i dörren.
  • Villkorsstyrd behörighet – Den här kryssrutan visar om cylindern är ansluten till en enhet som kontrollerar villkorsstyrd behörighet.
  • Beskrivning av villkorsstyrd behörighet – Lägg till en beskrivning av villkorsstyrd behörighet i det här fältet. Du kan till exempel beskriva enheten som kontrollerar den villkorsstyrda behörigheten.
 3. Välj Nästa.

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur 3. Lägga till lägenhetscylindrar – Behörigheter
  Lägga till lägenhetscylindrar – Behörigheter

  Ange behörighetsinformation enligt följande:

  Standardbehörigheten läggs automatiskt till för cylindern.

  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster.
  2. Du kan hantera vald behörighet med nyckelknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
 4. Välj Nästa.

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur 4. Lägga till lägenhetscylindrar – Cylindrar som ska skapas
  Lägga till lägenhetscylindrar – Cylindrar som ska skapas

  Visa listan över cylindrar som ska läggas till.

 5. Välj Nästa.

  Fortsätt från nästa distributionsste

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket