Select your region or visit global site

Support
Open navigation

8. Bokningar

Du kan skapa, redigera och ta bort bokningar för de gemensamma lokalerna och tjänsterna i din byggnad via iLOQ HOME-appen. Bokningar är lägenhetsspecifika, inte användarspecifika vilka innebär att alla användare i samma lägenhet kan se samma bokningar. Alla bokningsbara lokaler och tjänster med bokningsbara tider finns listade i fliken Bokningar. Tidsluckorna anges i låssystemet av fastighetsförvaltaren eller administratören för låssystemet.

Bokningen kan kräva att du uppdaterar din nyckel beroende på bokad lokal eller tjänst. Begäran att uppdatera nyckeln visas under bokningsinformationen. Kontrollera innan bokningen när nyckeluppdateringen är tillgänglig. Se kapitel 5.4 för information om hur du uppdaterar nycklar.

Om behörighetskoden visas under bokningsinformationen behöver inte nyckeln uppdateras och du kan använda koden med iLOQ-onlineläsaren.

OBS! Använd den behörighetskod som ges under bokningen, inte den lägenhetsbaserade behörighetskoden i huvudvyn som är till entrédörren.


8.1 Utföra bokningar 

Följ dessa steg för att utföra en bokning:

 1. Gå till fliken Bokningar.
 2. Från listan väljer du den lokal du vill utföra bokningen för. Information om lokalen visas.
   Läs även Så här använder du … lokal. Den informationen säger om din iLOQ S5-nyckel behöver uppdateras.
 3. Tryck på Boka.
 4. Välj en tid. Datum och längd för bokningen kan ändras genom att trycka på kalender- och klock-symbolerna ovanför.
 5. Standardvalet för upprepad bokning är En gång. Vid behov kan du trycka på upprepa-symbolen och ändra reservationen till att upprepas varje vecka. 
 6. Välj Lägg till i min kalender om du vill lägga till bokningen i telefonens kalender.
 7. Tryck på Spara

Bokningen visas i Mina bokningar och i Hem-vyn. 

 

En bild med grafiskt användargränssnitt

Beskrivning som genererats automatiskt  Grafiskt användargränssnitt, webbplats

Beskrivning som genererats automatiskt  Text

Beskrivning som genererats automatiskt  Grafiskt användargränssnitt, program

Beskrivning som genererats automatiskt  Grafiskt användargränssnitt, webbplats

Beskrivning som genererats automatiskt

        

8.2 Visa och få tillgång till dina bokningar 

Du hittar dina bokningar i Hem-vyn och under Bokningar > Mina bokningar.
 Under dina bokningar kan du se om behörighet till lokalen kräver att du uppdaterar din nyckel eller om du kan använda en bokningsspecifik behörighetskod. Om lokalen är utrustad med en iLOQ-onlineläsare så kan du använda den behörighetskod som du hittar i bokningsinformationen.

Om lokalen kräver att du uppdaterar din nyckel så kan du hålla den mot en iLOQ-läsare, till exempel vid huvudentrén, eller så kan du uppdatera den med telefonen och iLOQ HOME-appen. Se instruktioner i kapitel 5.4 Uppdatera nycklar.

 

Grafiskt användargränssnitt, program

Beskrivning som genererats automatiskt  Grafiskt användargränssnitt, webbplats

Beskrivning som genererats automatiskt           En bild som innehåller text, person, mobiltelefon, telefon

Beskrivning som genererats automatiskt

             

8.3 Ta bort dina bokningar

 1. Tryck på fliken Bokningar.
 2. Tryck på Mina bokningar.
 3. Tryck på den bokning som du vill ta bort
 4. Tryck på Ta bort.

OBS! Du kan endast ta bort en bokning som upprepar sig om den inte uppdaterats till din nyckel. Se till att du tar bort bokningar i tid.

    

 Grafiskt användargränssnitt, webbplats

Beskrivning som genererats automatiskt  Grafiskt användargränssnitt, webbplats

Beskrivning som genererats automatiskt 

 

 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket