Select your region or visit global site

Support
Open navigation

5. Öppna lås med appen

Behörigheter styr vilka lås som kan öppnas med appen, vid vilka tider och under vilka villkor. En användares rättigheter definieras av administratören i låssystemets hanteringsprogram och ges till appen under registreringen. Administratören kan när som helst uppdatera behörigheterna. Av säkerhetsskäl visar inte appen vilka cylindrar den har behörighet till. Du kan få denna information av låssystemsadministratören. Så här öppnar du en cylinder med appen:

  1. Öppna iLOQ S50-appen. Om det finns uppdateringar som väntar av telefonnycklarna, vänta tills denna process är klar och fortsätt sedan till nästa steg.
  2. Tryck på låsöppningsknappen för att aktivera NFC. Aviseringen Ready to Scan (Klar att läsa av) visas. 
  3. Placera telefonens NFC-antenn nära låsets antenn. 
    • Om du behöver mer assistans eller stöd med att öppna ett lås, tryck på länken Instruction (Instruktion).
  4. När appen börjar kommunicera med låset håller du telefonen stilla tills appen visar skärmen Access Granted (Åtkomst medges). Låsets interna låsmekanism är nu aktiverad och du kan öppna låset.

A screen shot of a phone

Description automatically generated with low confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence

Anmärkning:

Kommunikationstiden (skärmen Communicating... (Kommunicerar...)) kan vara lite längre om appen har ett programmeringsuppdrag, uppdraget att hämta ett revisionsspår för låset eller om låset är konfigurerat att kräva online-autentisering från nyckeln när det öppnas. Om låset är konfigurerat att kräva online-autentisering från nyckeln måste telefonen ha nätverksanslutning.

I vissa situationer är det nödvändigt att uppdatera nycklar från servern innan cylindern öppnas. 

Dessa situationer är:

  • Telefonen har startats om.
  • Nyckelns upphörandetid har passerats. Läs mer om nyckelns upphörandetid i kapitel 7.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket