Select your region or visit global site

Support
Open navigation

4.1 Registrera appen för flera låssystem

Appen kan registreras som nyckel för flera låssystem. Fler låssystem kan registreras på samma sätt som det första genom att följa de steg som beskrivs ovan. I vyn Locking systems (Låssystem) längst ned på skärmen visas en lista över de låssystem i vilka appen är registrerad som nyckel. 

I vyn Locking systems (Låssystem) är de första fyra låssystemen aktiva, dvs. låsen i dem kan öppnas med appen. Övriga låssystem i listan har standby-status. Det första försöket att öppna ett lås i ett låssystem i standby-läge kommer att misslyckas, men appen kommer därefter att försätta låssystemet i aktivt läge, och nästa försök att öppna låset kommer att lyckas.

Observera att högst fyra låssystem kan vara aktiva åt gången. OM ett låssystem med standby-status försätts i aktivt läge kommer appen att försätta ett av de aktiva systemen i standby-status.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket