Select your region or visit global site

Support

iLOQ S10 Administrationsguide

  • Spara egen vy
  • Spara utskriftsvyn
  • Ändra ordning och bredd på kolumner
  • Massberäkning
  • Sortera data efter kolumner
  • Filtrera data efter kolumner
  • Dela upp tabellvyn
  • Använda Ändra
  • Exportera till Excel
  • Importera en bild för startsidan