Select your region or visit global site

Support

iLOQ S10 Administrationsguide

  • Lägga till en kalender för PIN-kod
  • Lägga till en direktkontroll i en kalender
  • Lägga till en gruppkod
  • Lägga till en gruppkodkontroll i en kalender
  • Koppla kalendrar till kalenderstyrda dörrar
  • Koppla en kalender för PIN-kod till lås
  • Lägga till dörrar med statusidikering
  • Visa dörrar med statusidikering
  • Visa egenskaper för dörr med statusidikering
  • Områden i användargränssnittet