Select your region or visit global site

Support

iLOQ S10 Administrationsguide

  • Lägga till en ny nyckel.
  • Lägga till en kopia av en befintlig nyckel
  • Ändra nycklarnas behörigheter
  • Ändra cylindrarnas behörigheter
  • Lägga till en nyckel på svartlistan
  • Returnera och avprogrammera en nyckel
  • Programmera nycklar via Programmeringsenheten-minnet
  • Programmera cylindrar via Programmeringsenheten-minnet
  • Hämta logg från offline-cylindrar
  • Cylindrar