Select your region or visit global site

Support

iLOQ S10 Administrationsguide

  • Programmera cylindrar
  • Programmera cylindrar
  • Använda funktionen Programmeringsstatus
  • Identifiera en cylinder
  • Programmera cylindrar via Programmeringsenheten-minnet
  • Avprogrammera cylindrar
  • Avprogrammera cylindrar
  • Återställ cylindrar till fabriksläge
  • Avbryt avprogrammering av cylindrar
  • Ändra nyckelläsarens reläinställningar