Select your region or visit global site

Support

iLOQ S10 Administrationsguide

  • Beställa nycklar
  • Programmera nycklar
  • Programmera nycklar
  • Programmera nycklar via Programmeringsenheten-minnet
  • Koppling av nycklar till personer
  • Koppla en nyckel till en person
  • Lämna ut en nyckel
  • Ta bort koppling till person från en nyckel
  • Returnera och avprogrammera en nyckel
  • Hantera nycklars PIN-koder