Select your region or visit global site

Support

iLOQ 5 Series Administrationsguide

  • Lägga till ett användar-ID
  • Ändra en användares användarrättigheter
  • Ändra en annan användares lösenord
  • Ändra ditt eget lösenord
  • Radera användare
  • Mallar för användarrättigheter
  • Lägga till en mall för användarrättigheter
  • Ändra mall för användarrättigheter
  • Ta bort mallar för användarrättigheter
  • Visa systemlogg för låssystemet