Select your region or visit global site

Support

iLOQ 5 Series Administrationsguide

  • Visa egenskaper för zoner
  • Lägga till en ny zon
  • Hantera personer i zoner
  • Hantera nycklar i zoner
  • Flytta objekt till zoner
  • Ta bort zoner
  • Lägga till grunduppgifter för låssystemet
  • Ändra inställningarna för låssystemet
  • Ändra låssystemets tidzon
  • Ändra låssystemets rapporttext