Select your region or visit global site

Support

iLOQ 5 Series Administrationsguide

  • Ändra ordning och bredd på kolumner
  • Massberäkning
  • Sortera data efter kolumner
  • Filtrera data efter kolumner
  • Dela upp tabellvyn
  • Använda Ändra
  • Exportera till Excel
  • Importera en bild för startsidan
  • Lägg till en nyckel
  • Lägga till en kopia av en befintlig nyckel