Select your region or visit global site

Support

iLOQ 5 Series Administrationsguide

  • Ändra inställningar för låssystemets loggar
  • Importera cylindrar från Excel
  • Importera personer från Excel
  • Lägga till nycklar till cylindrar
  • Öppna manualen
  • Visa information om tillverkaren
  • Visa mjukvaruversion och versionsinformation
  • Kalenderstyrda dörrar
  • Visa kalenderstyrda dörrar
  • Visa kalenderstyrda dörregenskaper