Select your region or visit global site

Support

iLOQ 5 Series Administrationsguide

  • Ändra nycklarnas behörigheter
  • Ändra cylindrarnas behörigheter
  • Blockera en nyckel
  • Returnera och avprogrammera en nyckel
  • Tilldela om en nyckel till en annan person
  • Programmera cylindrar med ProgrammeringsFob
  • Hämta händelseloggar från S5-cylindrar
  • Kontrollpanel
  • Lägga till en ny kontrollpanel
  • Ändra en befintlig kontrollpanel