Select your region or visit global site

Support

iLOQ 5 Series Administrationsguide

  • Hämta händelseloggar från nycklar
  • Offline upphörandetid för nyckel
  • Ändra nyckelspecifik offline upphörandetid
  • Ändra systemets standardvärde för offline upphörandetid för nyckel
  • Hantera nycklars PIN-koder
  • Skicka ett administrativt meddelande till en telefonnyckel
  • Aktivera om en befintlig telefonnyckel
  • Dolda nycklar
  • Dölja nycklar
  • Visa dolda nycklar