Select your region or visit global site

Support

iLOQ Manager

  • Installationen av iLOQ Manager misslyckades, vad ska jag göra?
  • iLOQ Manager meddelar att cylindern kommer ha en behörighet i en annan zon.
  • Hur ersätter jag en trasig cylinder i iLOQ Manger?
  • Hur ger jag min nyckel behörighet till en specifik cylinder?
  • Jag har bytt dator och ny kan jag inte logga in i iLOQ Manager.
  • Cylindrarna kan inte öppnas med en specifik nyckel, varför?
  • Kunde inte logga in, vad ska jag göra?
  • Jag kan inte komma ihåg Masterlösenordet, vad ska jag göra?
  • Var kan jag ändra tidsbegränsningar?
  • Befintlig nyckel, cylinder eller behörighet kan inte hittas i listan, varför?