Select your region or visit global site

Support

Användarmanual iPhone

  • 1. Installera Appen
  • 2. Verifiering av appen
  • 3. Skapa en PIN-kod
  • 4. Huvudkontakter
  • 5.1 Namnge dina nycklar
  • 5.2 Beställ extra nycklar
  • 5.3 Övriga nycklar
  • 5.4 Uppdatera nycklar
  • 5.5 Blockera en nyckel
  • 5.6 Återställa en borttappad nyckel