Select your region or visit global site

Support

Användarhandbok för iLOQ S50-appen för iOS

  • 1. Introduktion
  • 2. Installera appen
  • 2.1 Installera appen från iLOQ:s registreringsmeddelanden (SMS eller e-post)
  • 2.2 Installera appen direkt från App Store
  • 3. Platsbehörigheter
  • 4. Registrera appen som nyckel till ett låssystem
  • 4.1 Registrera appen för flera låssystem
  • 5. Öppna lås med appen
  • 6. Bekräftelse av låsöppning/-stängning
  • 7. Upphörandetider för nycklar