Select your region or visit global site

Support

iLOQ S50-telefonnycklar

  • Min telefonnyckel är registrerad och visas i iLOQ S50-appen, men låset öppnas inte med telefonnyckeln. Vad ska jag göra?
  • Jag har en ny mobiltelefon. Hur aktiverar jag telefonnyckeln?
  • iLOQ S50-appen visar: ”Inga giltiga nycklar, uppdatera dina nycklar”
  • Jag fick inget registreringsmeddelande för min telefonnyckel, vad ska jag göra?
  • Jag hittar inte nyckeln på telefonen, vad ska jag göra?
  • Varför visas inte iLOQ-aviseringar i Android-statusfältet eller meddelandecentret?
  • Jag kan inte registrera telefonnyckeln. Den SMS-relaterade länken öppnas inte i appen för ansökan om registrering, vad ska jag göra?
  • Jag har inte tillgång till Wi-Fi eller ett mobilt nätverk, hur kan jag öppna låset?
  • iLOQ S50-appen visar: ”Uppdaterar nycklarna”. Vad betyder det?
  • När du försöker öppna en dörr visar appen ”Åtkomst nekad”. Jag kan se låssystemet i min iLOQ S50-app. Vad kan jag göra?