Select your region or visit global site

Support

Beheerdershandleiding

  • Beheerdersrechtensjablonen verwijderen
  • Audit-trails
  • Overzicht Audit-trails
  • Audit-trails van offline cilinders ophalen
  • Audit-trails van via een netwerk verbonden cilinders ophalen
  • Overzicht gebeurtenissenlogboek van vergrendelingssysteem
  • Percelen
  • Percelen inschakelen
  • Percelen toevoegen
  • De perceelstructuur bewerken