Select your region or visit global site

Wsparcie
Open navigation

5. Otwieranie zamków za pomocą aplikacji

Prawa dostępu określają, które zamki można otwierać za pomocą aplikacji, w jakich godzinach i na jakich warunkach. Prawa dostępu użytkownika są definiowane przez administratora w oprogramowaniu do zarządzania systemem zamków i przekazywane aplikacji podczas rejestracji. Administrator może w każdej chwili wdrożyć wymuszone aktualizacje praw dostępu. Ze względów bezpieczeństwa aplikacja nie pokazuje, do których zamków ma dostęp. Informacje te można uzyskać od administratora systemu zamków. 

Aby otworzyć zamek za pomocą aplikacji:

  1. Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona.
  2. Otwórz aplikację iLOQ S50. 
  3. Umieść obszar anteny NFC telefonu w pobliżu zawierającej antenę gałki zamka.
    1. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub wsparcia dotyczącego otwierania zamka, naciśnij łącze Instruction (Instrukcja).
  4. Gdy aplikacja zacznie komunikować się z zamkiem, ekran zmieni kolor na szary. Przytrzymaj telefon nieruchomo, aż aplikacja pokaże zielony ekran otwarcia, oznaczający udane otwarcie. Wewnętrzny mechanizm blokujący zamka jest teraz aktywny, a zamek można otworzyć, obracając gałkę.  

A white logo on a grey background

Description automatically generated with low confidence A picture containing text, screenshot, font, logo

Description automatically generated

Uwagi:

Czas komunikacji (szary ekran) może być nieco dłuższy, jeśli aplikacja realizuje zadanie programowe, pobiera ścieżkę audytu dla zamka lub jeśli dla zamka skonfigurowano wymaganie weryfikacji serwera z poziomu klucza podczas otwierania. Jeśli zamek został skonfigurowany tak, aby wymagał weryfikacji serwera z poziomu klucza, telefon musi mieć połączenie z siecią.

Zamki można otwierać za pomocą aplikacji także wtedy, gdy aplikacja działa w tle, czyli bez przenoszenia jej na pierwszy plan. Istnieją jednak pewne scenariusze, w których konieczne jest otwarcie aplikacji i odświeżenie kluczy z serwera przed otwarciem zamka. 

Jest to wymagane, gdy:

  • Telefon został ponownie uruchomiony.
  • upłynął okres ważności klucza. Więcej na temat okresu ważności klucza można dowiedzieć się z rozdziału 7.

W powyższych scenariuszach otwórz aplikację i naciśnij nazwę systemu zamka w widoku Systemy zamków, aby przejść do widoku Szczegóły systemu zamka, a następnie odśwież klucz z serwera i zresetuj licznik czasu wygaśnięcia dla wyświetlanych systemów zamków, naciskając ODŚWIEŻ.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket