Select your region or visit global site

Wsparcie
Open navigation

5. Otwieranie zamków za pomocą aplikacji

Prawa dostępu określają, które zamki można otwierać za pomocą aplikacji, w jakich godzinach i na jakich warunkach. Prawa dostępu użytkownika są definiowane przez administratora w oprogramowaniu do zarządzania systemem zamków i przekazywane aplikacji podczas rejestracji. Administrator może w każdej chwili wdrożyć wymuszone aktualizacje praw dostępu. Ze względów bezpieczeństwa aplikacja nie pokazuje, do których zamków ma dostęp. Informacje te można uzyskać od administratora systemu zamków. Aby otworzyć zamek za pomocą aplikacji:

  1. Otwórz aplikację iLOQ S50. Jeśli są oczekujące aktualizacje dla kluczy telefonu, poczekaj na zakończenie tego procesu, a następnie przejdź do następnego kroku.
  2. Naciśnij przycisk otwierania zamka, aby aktywować NFC. Wyświetlone zostanie powiadomienie Ready to Scan („Gotowy do skanowania”). 
  3. Umieść obszar anteny NFC telefonu w pobliżu zawierającej antenę gałki zamka. 
    • Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub wsparcia dotyczącego otwierania zamka, naciśnij łącze Instruction (Instrukcja).
  4. Gdy aplikacja zacznie komunikować się z zamkiem, trzymaj telefon nieruchomo, aż aplikacja wyświetli ekran Access Granted (Dostęp przyznany). Wewnętrzny mechanizm blokujący zamka jest teraz aktywny, a zamek można otworzyć.

A screen shot of a phone

Description automatically generated with low confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence

Uwagi:

Czas komunikacji (ekran Communicating.. (Komunikacja..)) może być nieco dłuższy, jeśli aplikacja ma zadanie programowania, zadanie pobierania ścieżki audytu dla zamka lub jeśli zamek jest skonfigurowany tak, aby wymagał uwierzytelnienia online z klucza podczas otwierania. Jeśli zamek jest skonfigurowany tak, aby wymagał uwierzytelnienia online za pomocą klucza, telefon musi mieć połączenie sieciowe.

W niektórych przypadkach przed otwarciem zamka konieczne jest odświeżenie kluczy z serwera.

Jest to wymagane, gdy:

  • telefon został ponownie uruchomiony.
  • upłynął okres ważności klucza. Więcej na temat okresu ważności klucza można dowiedzieć się z rozdziału 7.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket