Select your region or visit global site

Wsparcie

Aplikacja iLOQ S50 dla systemu iOS — podręcznik użytkownika

  • 1. Wprowadzenie
  • 2. Instalowanie aplikacji
  • 2.1 Instalacja aplikacji z poziomu wiadomości rejestracyjnej iLOQ (SMS lub e-mail)
  • 2.2 Instalacja aplikacji bezpośrednio z App Store
  • 3. Uprawnienia do lokalizacji
  • 4. Rejestracja aplikacji jako klucza do systemu zamków
  • 4.1 Rejestracja aplikacji w wielu systemach zamków
  • 5. Otwieranie zamków za pomocą aplikacji
  • 6. Potwierdzenie otwarcia/zamknięcia zamka
  • 7. Okresy wygaśnięcia klucza