Select your region or visit global site

Support
Open navigation

5. Sloten met de app ontgrendelen

Toegangsrechten bepalen welke sloten met de app kunnen worden geopend, alsmede op welke tijdstippen en onder welke voorwaarden. De toegangsrechten van een gebruiker worden door de beheerder in de beheersoftware van het vergrendelingssysteem gedefinieerd en tijdens de registratie aan de app doorgegeven. De beheerder kan op elk moment de toegangsrechten bijwerken. Om veiligheidsredenen is niet zichtbaar tot welke sloten de app toegang heeft. U kunt deze informatie bij uw beheerder van het vergrendelingssysteem aanvragen. Een slot met de app openen:

  1. Open de iLOQ S50-app. Mochten er updates klaarstaan voor de telefoonsleutels, wacht u dan tot dit proces is voltooid en ga vervolgens verder met de volgende stap.
  2. Druk op de knop Slot openen om NFC te activeren. De melding Gereed voor scannen wordt weergegeven. 
  3. Plaats de NFC-antenne van uw telefoon in de buurt van de antenneknop van het slot. 
    • Als u meer hulp of ondersteuning nodig hebt met betrekking tot het ontgrendelen van een slot, druk dan op de koppeling Instructie.
  4. Wanneer de app met het slot begint te communiceren, houdt u de telefoon stil totdat u het scherm Toegang verleend ziet. Het interne vergrendelingsmechanisme van het slot is nu geactiveerd, en u kunt het slot openen.

A screen shot of a phone

Description automatically generated with low confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence   A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence

Opmerkingen:

De communicatietijd (scherm Communiceren..) kan iets langer zijn als de app een programmeertaak heeft, als de app een ophaaltaak voor de audittrail voor het slot heeft of als is ingesteld dat het slot online verificatie voor de sleutel vereist tijdens het openen. Als de vergrendeling is geconfigureerd om online verificatie van de sleutel te vereisen, moet de telefoon een netwerkverbinding hebben.

In bepaalde scenario's is het nodig om sleutels van de server te verversen voordat het slot wordt geopend. 

Dit zijn de scenario's:

  • De telefoon is opnieuw opgestart.
  • Het vervalinterval voor uw sleutel is verstreken. U vindt meer informatie over het vervalinterval voor uw sleutel in hoofdstuk 7.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket