Select your region or visit global site

iLOQ-tuki
Open navigation

Mikä on iLOQ:n normaali takuu

Takuuehdot lyhyesti:


- 2 vuotta käyttöönotosta, tai maximissaan

- 3 vuotta tuotteiden lähettämisestä iLOQ:ltaTakuuaika päättyy 2 vuoden kuluttua tuotteen alkuperäisen takuuajan alkamispäivästä myös siinä tapauksessa, että asiakkaalle olisi takuuehtojen mukaisesti toimitettu korvaava tuote virheelliseksi havaitun tuotteen tilalle.


Mikäli tuotteessa havaitaan takuunalainen virhe tai puute, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti sille iLOQ:n jälleenmyyjälle, jolta ko. tuote on ostettu.


Takuu koskee vain sellaisia tuotteissa olevia virheitä tai puutteita, joista on tehty asianmukainen virheilmoitus takuuajan kuluessa tai viimeistään kaksi (2) viikkoa takuuajan päättymisestä.


Takuuvelvoitteiden hoitamista varten asiakas on velvollinen lähettämään virheellisen tuotteen sille iLOQ:n valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta kyseinen tuote on ostettu. Mikäli tuote on ostettu suoraan iLOQ:lta, tuote on lähetettävä iLOQ:lle tai iLOQ:n ohjeistuksen mukaan tietylle iLOQ:n jälleenmyyjälle tai iLOQ:n sopimusvalmistajalle. Takuu ei kata tuotteen irrottamisesta tai lähettämisestä aiheutuvia kustannuksia.


iLOQ ei korvaa tuotteessa olevan virheen tai puutteen johdosta mahdollisesti muulle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa tai muuta välitöntä tai välillistä vahinkoa.


Takuun perusteella ei korvata seuraavia vikoja tai vahinkoja:

- tuotteessa ilmenevä vika on seurausta tuotteen käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen muuntamisesta

- tuote on rikkoontunut siihen kohdistuneen ilkivallan tai väkivallan johdosta

- tuote on asennettu virheellisesti

- tuote on ollut alttiina voimakkaille kemiallisille aineille tai poikkeukselliselle syöpymiselle tai hapettumiselle

- tuotteen normaalia mekaanista kulumistaiLOQ -tuotteiden tarkemmat takuuehdot:

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket