Programmering van de cilinder is mislukt, rode status-LED. Wat te doen?

Verkeerde programmeertaak voor de cilinder, de gebruiker probeert waarschijnlijk:

- Programmeer een cilinder die niet is geformatteerd> formatteer de cilinder voor het programmeren

- Formatteer een geprogrammeerd cilinder> reset de cilinder naar de fabrieksinstellingen voordat u gaat formatteren.

- Stel een geprogrammeerd cilinder in op de fabrieksstatus> reset de cilinder naar de geformatteerde staat voordat u het terugzet naar de fabrieksinstellingen

- Programmeerd een verkeerde cilinder> steek de programmeerkabel in de juiste cilinder.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.