Select your region or visit global site

iLOQ-tuki
Open navigation

Avainten selaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit selata avaintietoja iLOQ Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa avaimia.

   
 2. Avaimet näkyvät ruudukkonäkymässä.

  Sarakkeet ovat:

  • Avaimen nimi — Avaimen nimi.

  • Leimaus — Avaimen leimaus.

  • Henkilön nimi — Avaimeen liitetyn henkilön nimi.

  • Yritys/Osasto —Sen henkilön yrityksen tai osaston tiedot, jolle avain on liitetty.

  • Luovutuspäivä — Päivämäärä, jolloin avain on luovutettu henkilölle.

   Avain Fobille tämä sarake ilmaisee päivämäärän, jolloin avain Fob on luovutettu henkilölle. Puhelinavaimelle tämä sarake ilmoittaa päivämäärän, jolloin puhelin vastaanotti avaimen.

  • Ohjelmointitila — Avaimen ohjelmointitila. Mahdolliset arvot:

   • Ohjelmoitu — Avain on ohjelmoitu, ja fyysisellä avaimella on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ Manager -ohjelmassa. Tämä on avainten tavoitetila järjestelmässä.

   • Tilattu — Avain on tilattu. Avaimelle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen avaimen ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan avaimen uudelleenohjelmointi. Avaimen ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä.

   • Siirretty ohjelmointiin — Avaimen ohjelmointitehtävä on siirretty ohjelmointiadapteriin tai toiseen avain Fobiin.

   • Asetettu ohjelmointiin

    • Puhelinavaimen tapauksessa puhelin on hakenut ohjelmointitehtävän palvelimelta, mutta ei ole vielä vastannut, että tehtävä on ohjelmoitu.
    • Fyysisen avaimen tapauksessa Net Bridge tai iLOQ Manager on hakenut ohjelmointitehtävän palvelimelta, mutta ne eivät ole vielä vastanneet, että tehtävä on ohjelmoitu.
   • Suunnittelussa — Olemassa olevaan avaimeen on tehty muutoksia, tai uusi avain on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).

  • Ohjelmointi kesken — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avaimen ohjelmointi kesken vai valmis.

  • Estolistallla — Tämä tilakenttä ilmaisee, onko avain estolistallla vai ei.

  • Versionumero — Estolistan versionumero.

  • Erääntynyt — Tämä kenttä ilmaisee, onko avaimen suunniteltu palautuspäivä mennyt vai ei.

  • Ohjelmointitilan vaihtaja — Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut avaimen ohjelmointitilaa.

  • Kulkualueiden lkm — Tämä kenttä ilmaisee avaimelle annettujen kulkualueiden lukumäärän.

  • Erääntymispäivä — Tämä kenttä avaimen suunnitellun palautuspäivän.

  • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä kenttä ilmaisee, milloin avaimen ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.

  • ROM_ID — Tämä sarake sisältää avaimen sarjanumeron. Tämä tieto näkyy vain avaimilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.

  • Aikaprofiilien lkm — Tämä sarake ilmaisee avaimelle annettujen aikaprofiilien lukumäärän.

  • Aloituspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, josta alkaen aikarajoitettu avain on voimassa.

  • Lopetuspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee viimeisen päivämäärän, jolloin aikarajoitettu avain on voimassa.

  • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon avain kuuluu.

  • Lisätietoja — Avaimen lisätietoja.

  • SW versio — SW versio viittaa avaimen ohjelmistoversioon.

  • Avaimen tyyppiAvaimen tyyppi viittaa avaimen tyyppiin.

  • Hw versioHw versio viittaa avaimen laiteohjelmistoversioon.

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä
Kuvavarmennus vaaditaan.

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket