Select your region or visit global site

iLOQ-tuki
Open navigation

Net Boxin lisääminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka lisäät uuden Net Boxin iLOQ S10 -järjestelmään.

Ennen aloittamista:

 • Kytke verkkomoduuli erillisten ohjeiden mukaan. Sinun ei kuitenkaan tarvitse asentaa verkkomoduulia loppusijoituspaikalle, jos IP-osoite ja muut asiaan liittyvät verkkomoduulien määritystiedot jaellaan loppusijoituspaikalla DHCP-protokollan kautta.
 • Sammuta verkkomoduuli ja poista tyhjä masteravain verkkomoduulista.
 • Tarvitset USB-muistitikun. Muistia ei saa salata ja sen on oltava alustettu FAT32-muotoon.
 • Varmista, että sinulla on asianmukainen verkkomoduulilisenssi.
 • Tarvitset käyttöönoton aikana lukitusjärjestelmän mastersalasanaa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Ylläpito > Selaa verkkomoduuleja.

 2. Valitse Lisää verkkomoduuli.
  Ohjattu Verkkomoduulin lisääminen -toiminto avautuu.
 3. Valitse Lisää verkkomoduuli.
 4. Syötä verkkomoduulin perustiedot seuraavasti:
  • Selite — Syötä tähän kenttään nimi uudelle verkkomoduulille. Käytä kuvaavaa nimeä. Voit käyttää esimerkiksi nimeä, joka tuo mieleen verkkomoduulin sijainnin.
  • Tyyppi — Valitse luettelovalikosta haluamasi verkkomoduulityyppi.
  • Lisenssi — Valitse luettelovalikosta oikea lisenssityyppi.
  • Käytetään avainten ohjelmointiin — Valitse tämä valintaruutu, jos verkkomoduuliin on liitetty Päivityspiste.

  Valitse Aktiivinen-valintapainike. Voit valita Ei käytössä -valintapainikkeen, jos sinulla ei vielä ole aktiivista lisenssiä, mutta haluat silti määrittää verkkomoduulin.

 5. Valitse Seuraava.
 6. Valitse Seuraava.
 7. Syötä verkkomoduulin asetukset seuraavasti:
  • Palvelun osoitePalvelun osoite on lukitusjärjestelmän palvelimen osoite. Hyväksy ehdotettu osoite.

  • Käyttäjätunnus — Valitse verkkomoduulin Käyttäjätunnus luettelovalikosta.

   Jos Käyttäjätunnus-luettelovalikossa ei ole käyttäjiä, lisää uusi käyttäjä valitsemalla Lisää uusi verkkomoduuli-käyttäjä, ja seuraa ohjattua toimintoa.

   Vihje:

   Yleensä yksi verkkomoduulikäyttäjä lukitusjärjestelmää kohden riittää, vaikka useita verkkomoduuleita olisi käytössä.

  • Salasana — Syötä verkkomoduulikäyttäjän Salasana tähän kenttään.

 8. Valitse Seuraava.
 9. Syötä verkkomoduulin ajoitusasetukset seuraavasti:
  • Vaihda automaattitoimintojen asetuksia — Valitse Vaihda automaattitoimintojen asetuksia -valintaruutu, jos haluat muuttaa lokiraportoinnin aikaväliä.

  • Lokinraportoinnin aikaväli — Valitse luettelovalikosta haluamasi lokiraportoinnin aikaväli. Vaihtoehdot ovat:

   • Ei raportointia — Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua kerätä lokia automaattisesti.
   • Kerran viikossa — Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kerätä lokin viikoittain.
   • Kerran vuorokaudessa — Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kerätä lokin kerran vuorokaudessa.
  • Huomautus:

   Tämä koskee vain verkkomoduuleita, joilla on Pro-lisenssi.

 10. Valitse Seuraava.
 11. Syötä tarvittaessa lähiverkkoasetukset.
  Jos verkkomoduuli sijaitsee verkossa, jossa IP-osoitteet saadaan DHCP-palvelimelta, sinun ei tarvitse täyttää lähiverkkoasetuksia. Jos näin ei ole, pyydä tarvittavat tiedot verkon ylläpitäjältä.
 12. Valitse Seuraava.
 13. Vaihda tarvittaessa palomuuriin viestejä vastaanottavan portin numero. Pyydä tarvittavat tiedot verkon ylläpitäjältä.
 14. Valitse Seuraava.
 15. Liitä muistitikku tietokoneen USB-porttiin.
 16. Valitse Tee tiedosto muistitikulle -valintapainike ja valitse muistitikun levyasema (esimerkiksi, J:\). Ohjelma lisää tiedostonimen automaattisesti.
  Voit vaihtoehtoisesti valita Tee tiedosto levylle -valintapainikkeen, jos haluat tallentaa tiedoston haluamaasi hakemistoon kiintolevylle, ja kopioida sen muistitikulle myöhemmin. Muista tässä tapauksessa liittää tiedosto muistitikun juurihakemistoon (ei alikansioon).
 17. Valitse Seuraava.
 18. Yhteenvetoruutu avautuu.
 19. Valitse Valmis.
 20. Syötä lukitusjärjestelmän mastersalasana.
 21. Aseta masteravainpidikkeestä poistamasi tyhjä masteravain Ohjelmointilaitteen liittimeen.
  Varmista, että Masteravain napsahtaa paikalleen.
 22. Odota, kunnes masteravain on ohjelmoitu.
 23. Aseta kirjautumiseen käyttämäsi masteravain Ohjelmointilaitteeseen.
  Varmista, että Masteravain napsahtaa paikalleen.
 24. Valitse Sulje.
 25. Aseta masteravain verkkomoduuliin.
 26. Liitä muistitikku verkkomoduulin USB-porttiin.
 27. Käynnistä verkkomoduuli.
 28. Seuraa valosekvenssiä:
  1. Vihreä ST2 syttyy ilmaisemaan, että masteravain on paikallaan.
  2. Sisäinen testimenettely alkaa. Menettelyn aikana ST1 vilkkuu oranssina pari kertaa
  3. Tarkista, että ST1 vilkkuu vihreänä viisi kertaa. Tämä osoittaa, että laite lukee dataa muistitikulta. Mikäli valo ei vilku vihreänä, vaan muuttuu punaiseksi, verkkomoduuli ei voi lukea muistitikkua. Jos näin on, yritä lisätä verkkomoduuli toisella muistitikulla tai alusta muistitikku FAT32-tiedostojärjestelmään.
  4. Jatkuva vihreä ST1 syttyy merkiksi siitä, että palvelinyhteys on testattu onnistuneesti.
 29. Verkkomoduuli raportoi itsensä palvelimelle.
 30. Verkkomoduuli on nyt käyttövalmis.
 31. Sijoita verkkomoduuli pohjakuvaan.
  Menettely on samanlainen kuin lukkojen sijoittaminen pohjakuvalle. Lisätietoja on kappaleessa Lukkojen sijoittaminen pohjakuvalle.

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä
Kuvavarmennus vaaditaan.

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket