Open navigation

Lukkojen ohjelmointi

On olemassa kolme lukon ohjelmointitapaa:

  • Voit ohjelmoida yhden tai useita heti käsillä olevia lukkoja käyttämällä iLOQ S10 Manager -ohjelmaa ja Ohjelmointilaitetta. Voit suorittaa tämän menettelyn uudelle tai käyttöön otetulle lukolle.

    Jos tilanne on tämä, katso Lukkojen ohjelmointi.

  • Voit siirtää yhden tai useita lukkojen ohjelmointitehtäviä iLOQ S10 Manager -ohjelmasta Ohjelmointilaitteeseen, irrottaa Ohjelmointilaitteen tietokoneesta, ja ohjelmoida lukot kohteessa. Voit suorittaa tämän menettelyn käyttöön otetuille lukoille tai yksittäiselle uudelle lukolle.

    Jos tilanne on tämä, katso Ohjelmointilaitteen muistin hallinta.

  • Voit ohjelmoida etänä verkkomoduuliin kytkettyjä lukkoja. Voit suorittaa tämän menettelyn vain käyttöön otetulle lukolle.

    Jos tilanne on tämä, katso Lukkojen tilaaminen.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.