Open navigation

Avaimen ominaisuuksien katseleminen

Tässä kappaleessa kuvataan, miten voit tarkastella avaimien ominaisuuksia iLOQ S10 Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse TiedotSelaa avaimia.

 2. Avaimet näkyvät ruudukkonäkymässä. Saat lisätietoja yksittäisestä avaimesta kaksoisnapsauttamalla avainta.
  Huomautus:

  Voit tarkastella kohteen tietoja kahdella tavalla:

  • Näytä tavoiteltu tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina kuin ne tulevat olemaan, kun kaikki vireillä olevat muutokset on ohjelmoitu kohteeseen.
  • Näytä voimassaoleva tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina, kuin ne tällä hetkellä ovat.

  Avainkohtaisia tietoja ovat, välilehdittäin:

  • Perustiedot — Perustiedot-välilehti sisältää valitun avaimen perustiedot. Sarakkeet ovat:
   • Avaimen nimi — Tämä sarake sisältää avaimen nimen.
   • Henkilön nimi — Tämä sarake sisältää avaimeen liitetyn henkilön nimen.
   • Luovutuspäivä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, jolloin avain on luovutettu henkilölle.
   • Ohjelmointitila— Tämä sarake sisältää avaimen ohjelmointitilan. Mahdolliset arvot:
    • Ohjelmoitu — Avain on ohjelmoitu, ja fyysisellä avaimella on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ S10 Manager -ohjelmassa. Tämä on avainten tavoitetila järjestelmässä.
    • Tilattu — Avain on tilattu. Avaimelle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen avaimen ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan avaimen uudelleenohjelmointi. Avaimen ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä.
    • Siirretty ohjelmointiin — Avaimen ohjelmointitehtävä on siirretty Ohjelmointilaitteeseen.
    • Suunnittelussa — Olemassa olevaan avaimeen on tehty muutoksia, tai uusi avain on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).
   • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä tilasarake ilmaisee, milloin avaimen ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.
   • Ohjelmointitilan vaihtaja — Tämä sarake ilmaisee käyttäjän, joka on viimeksi muuttanut avaimen ohjelmointitilaa.
   • Mustalla listalla — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain mustalla listalla vai ei.
   • Leimaus — Tämä sarake sisältää avaimen leimauksen.
   • Erääntynyt — Tämä tila sarake ilmaisee, onko avaimen suunniteltu palautuspäivä mennyt vai ei.
   • Erääntymispäivä — Tämä sarake avaimen suunnitellun palautuspäivän.
   • Kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee avaimelle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
   • Muiden vyöhykkeiden kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee käyttäjältä piilotettujen, toisella vyöhykkeellä sijaitsevien kulkualueiden lukumäärän.
   • Piilotettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain piilotettu vai ei.
   • Versiollinen kulkualue — Jos avaimella on versiollinen kulkualue, tämä sarake sisältää versiollisen kulkualueen nimen.
   • Versionumero — Tämä kenttä ilmaisee versionumeron, jos avaimella on versiollinen kulkualue.
   • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain aikarajoitettu vai ei.
   • Aloituspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, josta alkaen aikarajoitettu avain on voimassa.
   • Lopetuspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee viimeisen päivämäärän, jolloin aikarajoitettu avain on voimassa.
   • RFID-tagin numero — Tämä sarake ilmaisee RFID-tagin UID-numeron, jos avaimella on sellainen.
   • Lisätietoja — Tämä sarake sisältää avaimen lisätietoja.
   • Yritys/Osasto —Tämä sarake sisältää sen henkilön yrityksen tai osaston tiedot, jolle avain on liitetty.
   • Pääsy PIN-koodin kera — Tämä sarake ilmaisee, millainen pääsy avaimella on lukkoon, joka vaatii PIN-koodin.
   • PIN-koodi asetettu — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimelle asetettu PIN-koodi vai ei.
   • S10 Online ID — Tämä sarake ilmaisee S10 Online -järjestelmän sisäisen RFID-numeron.
   • Saatavuuspäivä — Tämä sarake ilmaisee avaimelle suunnitellun muutoksen saatavuuspäivän Päivityspisteessä.
   • Korvattu — Tämä sarake ilmaisee, onko tämä avain korvattu jollakin toisella avaimella vai ei.
   • Korvattavan avaimen nimi — Tämä sarake ilmaisee avaimen, joka on korvattu tällä avaimella.
   • Korvaava avain — Tämä sarake ilmaisee, korvaako tämä avain jonkin toisen avaimen vai ei.
   • S10 Online avain — Tämä sarake ilmaisee S10 Online -avaimen tyypin.
  • Lukot joista pääsee — Lukot joista pääsee -välilehti sisältää tietoja lukoista, joihin avaimella on pääsy. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Lukkojen selaaminen.
  • Kulkualueet — Kulkualueet-välilehti sisältää tietoa kulkualueista, joita avaimella on. Sarakkeet ovat:
   • Kulkualue — Tämä sarake sisältää kulkualueen nimen.
   • Kuvaus — Tämä sarake sisältää kulkualueen kuvauksen.
   • Rajoite — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko kulkualueella rajoitettu pääsy vai ei.
   • Tila— Liikennevalokuvake tässä sarakkeessa ilmaisee, onko käyttöoikeus mustalla listalla vai ei. Värikoodit ovat:
    • Vihreä — Kulkualue ei ole mustalla listalla.
    • Punainen — Kulkualue on mustalla listalla.
   • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon kulkualue kuuluu.
   • Vyöhyke — Tämä sarake ilmaisee vyöhykkeen, johon kulkualue kuuluu.
   • Oletuskulkualue — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko kulkualue oletuskulkualue vai ei.
   • Versionumero — Tässä sarakkeessa on versionumero, jos kulkualue on versiollinen.
   • Version tila — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimella ajan tasalla olevaa tietoa kulkualueen versiosta. Version tila saattaa olla vanhentunut, jos olet esimerkiksi lisännyt avaimen, jolla on suurempi versionumero.
  • Avaimen haltija — Avaimen haltija -välilehti sisältää tietoja henkilöstä, joka on liitetty avaimeen. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Henkilöiden selaaminen.
  • Aikarajoitus — Aikarajoitus-välilehti sisältää tiedot avaimen aikarajoituksista. Aikarajoitukset on kuvattu kappaleessa Uuden avaimen lisääminen.
  • Historia — Historia-välilehti sisältää tiedot avaimen historiasta. Napsauta historiarivin vieressä olevaa plusmerkkiä, niin näet tarkempia historiatietoja. Näet:
   • Avaimen ohjelmointihistorian
   • Historian avaimen luovutusmuutoksista
   • Jos tämä avain korvaa toisen avaimen, korvatun avaimen nimi
  • Katso myös Avainten selaaminen.

  • Dokumentit — Dokumentit-välilehdellä on avaimen luovutus- ja/tai palautusasiakirjat, jos ne on allekirjoitettu digitaalisesti.
 3. Kun olet valmis, paina Sulje-painiketta.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.