Select your region or visit global site

iLOQ-tuki
Open navigation

Avaimen ominaisuuksien katseleminen

Tässä kappaleessa kuvataan, miten voit tarkastella avaimien ominaisuuksia iLOQ S10 Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa avaimia.

 2. Avaimet näkyvät ruudukkonäkymässä. Saat lisätietoja yksittäisestä avaimesta kaksoisnapsauttamalla avainta.
  Huomautus:

  Voit tarkastella kohteen tietoja kahdella tavalla:

  • Näytä tavoiteltu tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina kuin ne tulevat olemaan, kun kaikki vireillä olevat muutokset on ohjelmoitu kohteeseen.
  • Näytä voimassaoleva tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina, kuin ne tällä hetkellä ovat.

  Avainkohtaisia tietoja ovat, välilehdittäin:

  • PerustiedotPerustiedot-välilehti sisältää valitun avaimen perustiedot. Sarakkeet ovat:
   • Avaimen nimi — Tämä sarake sisältää avaimen nimen.
   • Henkilön nimi — Tämä sarake sisältää avaimeen liitetyn henkilön nimen.
   • Luovutuspäivä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, jolloin avain on luovutettu henkilölle.
   • Ohjelmointitila— Tämä sarake sisältää avaimen ohjelmointitilan. Mahdolliset arvot:
    • Ohjelmoitu — Avain on ohjelmoitu, ja fyysisellä avaimella on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ S10 Manager -ohjelmassa. Tämä on avainten tavoitetila järjestelmässä.
    • Tilattu — Avain on tilattu. Avaimelle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen avaimen ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan avaimen uudelleenohjelmointi. Avaimen ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä.
    • Siirretty ohjelmointiin — Avaimen ohjelmointitehtävä on siirretty Ohjelmointilaitteeseen.
    • Suunnittelussa — Olemassa olevaan avaimeen on tehty muutoksia, tai uusi avain on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).
   • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä tilasarake ilmaisee, milloin avaimen ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.
   • Ohjelmointitilan vaihtaja — Tämä sarake ilmaisee käyttäjän, joka on viimeksi muuttanut avaimen ohjelmointitilaa.
   • Mustalla listalla — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain mustalla listalla vai ei.
   • Leimaus — Tämä sarake sisältää avaimen leimauksen.
   • Erääntynyt — Tämä tila sarake ilmaisee, onko avaimen suunniteltu palautuspäivä mennyt vai ei.
   • Erääntymispäivä — Tämä sarake avaimen suunnitellun palautuspäivän.
   • Kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee avaimelle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
   • Muiden vyöhykkeiden kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee käyttäjältä piilotettujen, toisella vyöhykkeellä sijaitsevien kulkualueiden lukumäärän.
   • Piilotettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain piilotettu vai ei.
   • Versiollinen kulkualue — Jos avaimella on versiollinen kulkualue, tämä sarake sisältää versiollisen kulkualueen nimen.
   • Versionumero — Tämä kenttä ilmaisee versionumeron, jos avaimella on versiollinen kulkualue.
   • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain aikarajoitettu vai ei.
   • Aloituspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, josta alkaen aikarajoitettu avain on voimassa.
   • Lopetuspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee viimeisen päivämäärän, jolloin aikarajoitettu avain on voimassa.
   • RFID-tagin numero — Tämä sarake ilmaisee RFID-tagin UID-numeron, jos avaimella on sellainen.
   • Lisätietoja — Tämä sarake sisältää avaimen lisätietoja.
   • Yritys/Osasto —Tämä sarake sisältää sen henkilön yrityksen tai osaston tiedot, jolle avain on liitetty.
   • Pääsy PIN-koodin kera — Tämä sarake ilmaisee, millainen pääsy avaimella on lukkoon, joka vaatii PIN-koodin.
   • PIN-koodi asetettu — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimelle asetettu PIN-koodi vai ei.
   • S10 Online ID — Tämä sarake ilmaisee S10 Online -järjestelmän sisäisen RFID-numeron.
   • Saatavuuspäivä — Tämä sarake ilmaisee avaimelle suunnitellun muutoksen saatavuuspäivän Päivityspisteessä.
   • Korvattu — Tämä sarake ilmaisee, onko tämä avain korvattu jollakin toisella avaimella vai ei.
   • Korvattavan avaimen nimi — Tämä sarake ilmaisee avaimen, joka on korvattu tällä avaimella.
   • Korvaava avain — Tämä sarake ilmaisee, korvaako tämä avain jonkin toisen avaimen vai ei.
   • S10 Online avain — Tämä sarake ilmaisee S10 Online -avaimen tyypin.
  • Lukot joista pääseeLukot joista pääsee -välilehti sisältää tietoja lukoista, joihin avaimella on pääsy. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Lukkojen selaaminen.
  • KulkualueetKulkualueet-välilehti sisältää tietoa kulkualueista, joita avaimella on. Sarakkeet ovat:
   • Kulkualue — Tämä sarake sisältää kulkualueen nimen.
   • Kuvaus — Tämä sarake sisältää kulkualueen kuvauksen.
   • Rajoite — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko kulkualueella rajoitettu pääsy vai ei.
   • Tila— Liikennevalokuvake tässä sarakkeessa ilmaisee, onko käyttöoikeus mustalla listalla vai ei. Värikoodit ovat:
    • Vihreä — Kulkualue ei ole mustalla listalla.
    • Punainen — Kulkualue on mustalla listalla.
   • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon kulkualue kuuluu.
   • Vyöhyke — Tämä sarake ilmaisee vyöhykkeen, johon kulkualue kuuluu.
   • Oletuskulkualue — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko kulkualue oletuskulkualue vai ei.
   • Versionumero — Tässä sarakkeessa on versionumero, jos kulkualue on versiollinen.
   • Version tila — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimella ajan tasalla olevaa tietoa kulkualueen versiosta. Version tila saattaa olla vanhentunut, jos olet esimerkiksi lisännyt avaimen, jolla on suurempi versionumero.
  • Avaimen haltijaAvaimen haltija -välilehti sisältää tietoja henkilöstä, joka on liitetty avaimeen. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Henkilöiden selaaminen.
  • AikarajoitusAikarajoitus-välilehti sisältää tiedot avaimen aikarajoituksista. Aikarajoitukset on kuvattu kappaleessa Uuden avaimen lisääminen.
  • HistoriaHistoria-välilehti sisältää tiedot avaimen historiasta. Napsauta historiarivin vieressä olevaa plusmerkkiä, niin näet tarkempia historiatietoja. Näet:
   • Avaimen ohjelmointihistorian
   • Historian avaimen luovutusmuutoksista
   • Jos tämä avain korvaa toisen avaimen, korvatun avaimen nimi
  • Katso myös Avainten selaaminen.

  • DokumentitDokumentit-välilehdellä on avaimen luovutus- ja/tai palautusasiakirjat, jos ne on allekirjoitettu digitaalisesti.
 3. Kun olet valmis, paina Sulje-painiketta.

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä
Kuvavarmennus vaaditaan.

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket