Open navigation

Avaimen omistajan työnkulku

Tässä kappaleessa kuvataan, mitä avaimen omistaja tekee etäkohteessa ohjelmoidessaan avainta uudelleen.

Toimi seuraavasti.

  1. Työnnä avain Päivityspisteeseen.
  2. Päivityspisteen avainsymboli syttyy oranssina.
  3. Päivityspisteen avainsymboli muuttuu vihreäksi.

    Jos Päivityspisteen avainsymboli:

    • Muuttuu punaiseksi, päivitys epäonnistui. Yritä uudelleen.
    • Sammuu, palvelimella ei ole päivitystehtävää avaimelle.
  4. Poista avain Päivityspisteestä.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.