Select your region or visit global site

iLOQ-tuki
Open navigation

Avainten selaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit selata avaintietoja iLOQ S10 Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa avaimia.

 2. Avaimet näkyvät ruudukkonäkymässä.

  Sarakkeet ovat:

  • Avaimen nimi — Tämä sarake sisältää avaimen nimen.
  • Leimaus — Tämä sarake sisältää avaimen leimauksen.
  • Henkilön nimi — Tämä sarake sisältää avaimeen liitetyn henkilön nimen.
  • Yritys/Osasto —Tämä sarake sisältää sen henkilön yrityksen tai osaston tiedot, jolle avain on liitetty.
  • Luovutuspäivä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, jolloin avain on luovutettu henkilölle.
  • Ohjelmointitila — Tämä sarake sisältää avaimen ohjelmointitilan. Mahdolliset arvot:
   • Ohjelmoitu — Avain on ohjelmoitu, ja fyysisellä avaimella on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ S10 Manager -ohjelmassa. Tämä on avainten tavoitetila järjestelmässä.
   • Tilattu — Avain on tilattu. Avaimelle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen avaimen ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan avaimen uudelleenohjelmointi. Avaimen ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä.
   • Siirretty ohjelmointiin — Avaimen ohjelmointitehtävä on siirretty Ohjelmointilaitteeseen.
   • Suunnittelussa — Olemassa olevaan avaimeen on tehty muutoksia, tai uusi avain on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).
  • Ohjelmointi kesken — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avaimen ohjelmointi kesken vai valmis.
  • Mustalla listalla — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain mustalla listalla vai ei.
  • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain aikarajoitettu vai ei.
  • Versionumero — Tämä tilasarake imaisee, onko avaimella versiollinen kulkualue vai ei, ja mikäli on, sen versionumeron.
  • Erääntynyt — Tämä tila sarake ilmaisee, onko avaimen suunniteltu palautuspäivä mennyt vai ei.
  • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä tilasarake ilmaisee, milloin avaimen ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.
  • Ohjelmointitilan vaihtaja — Tämä sarake ilmaisee käyttäjän, joka on viimeksi muuttanut avaimen ohjelmointitilaa.
  • Kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee avaimelle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
  • Erääntymispäivä — Tämä sarake avaimen suunnitellun palautuspäivän.
  • Aloituspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, josta alkaen aikarajoitettu avain on voimassa.
  • Lopetuspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee viimeisen päivämäärän, jolloin aikarajoitettu avain on voimassa.
  • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon avain kuuluu.
  • ROM_ID — Tämä sarake sisältää fyysisen avaimen sarjanumeron. Tämä tieto näkyy vain avaimilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.
  • RFID-tagin numero — Tämä sarake ilmaisee RFID-tagin UID-numeron, jos avaimella on sellainen.
  • PIN-koodi asetettu — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimelle asetettu PIN-koodi vai ei.
  • S10 Online avain — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimessa S10 Online -RFID tunniste.
  • Lisätietoja — Tämä sarake sisältää avaimen lisätietoja.


Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket