Open navigation

Avainten selaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit selata avaintietoja iLOQ S10 Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse TiedotSelaa avaimia.

 2. Avaimet näkyvät ruudukkonäkymässä.

  Sarakkeet ovat:

  • Avaimen nimi — Tämä sarake sisältää avaimen nimen.
  • Leimaus — Tämä sarake sisältää avaimen leimauksen.
  • Henkilön nimi — Tämä sarake sisältää avaimeen liitetyn henkilön nimen.
  • Yritys/Osasto —Tämä sarake sisältää sen henkilön yrityksen tai osaston tiedot, jolle avain on liitetty.
  • Luovutuspäivä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, jolloin avain on luovutettu henkilölle.
  • Ohjelmointitila — Tämä sarake sisältää avaimen ohjelmointitilan. Mahdolliset arvot:
   • Ohjelmoitu — Avain on ohjelmoitu, ja fyysisellä avaimella on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ S10 Manager -ohjelmassa. Tämä on avainten tavoitetila järjestelmässä.
   • Tilattu — Avain on tilattu. Avaimelle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen avaimen ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan avaimen uudelleenohjelmointi. Avaimen ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä.
   • Siirretty ohjelmointiin — Avaimen ohjelmointitehtävä on siirretty Ohjelmointilaitteeseen.
   • Suunnittelussa — Olemassa olevaan avaimeen on tehty muutoksia, tai uusi avain on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).
  • Ohjelmointi kesken — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avaimen ohjelmointi kesken vai valmis.
  • Mustalla listalla — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain mustalla listalla vai ei.
  • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avain aikarajoitettu vai ei.
  • Versionumero — Tämä tilasarake imaisee, onko avaimella versiollinen kulkualue vai ei, ja mikäli on, sen versionumeron.
  • Erääntynyt — Tämä tila sarake ilmaisee, onko avaimen suunniteltu palautuspäivä mennyt vai ei.
  • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä tilasarake ilmaisee, milloin avaimen ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.
  • Ohjelmointitilan vaihtaja — Tämä sarake ilmaisee käyttäjän, joka on viimeksi muuttanut avaimen ohjelmointitilaa.
  • Kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee avaimelle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
  • Erääntymispäivä — Tämä sarake avaimen suunnitellun palautuspäivän.
  • Aloituspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, josta alkaen aikarajoitettu avain on voimassa.
  • Lopetuspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee viimeisen päivämäärän, jolloin aikarajoitettu avain on voimassa.
  • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon avain kuuluu.
  • ROM_ID — Tämä sarake sisältää fyysisen avaimen sarjanumeron. Tämä tieto näkyy vain avaimilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.
  • RFID-tagin numero — Tämä sarake ilmaisee RFID-tagin UID-numeron, jos avaimella on sellainen.
  • PIN-koodi asetettu — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimelle asetettu PIN-koodi vai ei.
  • S10 Online avain — Tämä sarake ilmaisee, onko avaimessa S10 Online -RFID tunniste.
  • Lisätietoja — Tämä sarake sisältää avaimen lisätietoja.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.