Select your region or visit global site

iLOQ-tuki
Open navigation

Avaimen virkistysyksikön lisääminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka lisäät N105 Avaimen virkistysyksikön iLOQ S10 -järjestelmään.

Avaimen virkistysyksikön lisäys- ja kytkentämenettely on sama kuin Väyläohjaimella sillä poikkeuksella, että voit kytkeä Avaimen virkistysyksikköön vain Päivityspisteitä, et Ovimoduuleja.

 • Kytke Avaimen virkistysyksikkö (Väyläohjaimelle tarkoitettujen) erillisten ohjeiden mukaan. Voit tarvittaessa kytkeä myös Päivityspisteet tässä vaiheessa. Voit testata palvelinyhteyden toimistossa ennen asennusta ilman väylälaitteita, jos sekä toimistolla että asennuspaikalla käytetään DHCP-palvelimen jakamaa IP-osoitetta ja muita verkkoasetuksia.
 • Poista tyhjä Masteravain Avaimen virkistysyksiköstä.
 • Tarvitset USB-muistitikun. Muistitikkua ei saa olla salattu ja sen on oltava alustettu FAT32-muotoon.
 • Varmista, että sinulla on asianmukaiset lisenssit väylälaitteisiin, jotka aiot kytkeä Avaimen virkistysyksikköön. Avaimen virkistysyksikön lisenssi mahdollistaa yhden Päivityspisteen kytkemisen. Voit myös kytkeä useita Päivityspisteitä, jos varaat Avaimen virkistysyksikölle lisää S10 Online -väylälaitelisenssejä.
 • Tarvitset menettelyn aikana lukitusjärjestelmän mastersalasanaa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Ylläpito > Selaa verkkomoduuleja.

 2. Valitse Lisää verkkomoduuli.
  Ohjattu Verkkomoduulin lisääminen -toiminto avautuu.
 3. Valitse Lisää verkkomoduuli.
 4. Syötä verkkomoduulin perustiedot seuraavasti:
  • Selite — Syötä tähän kenttään nimi uudelle verkkomoduulille. Käytä kuvaavaa nimeä. Voit käyttää esimerkiksi nimeä, joka tuo mieleen verkkomoduulin sijainnin.
  • Tyyppi — Valitse luettelovalikosta Avaimen virkistysyksikkö.
  • Lisenssi — Valitse lisenssityypiksi Avaimen virkistysyksikkö. Kaksi uutta kenttää ilmestyy näkyviin:
   • Varattujen väylälaitteiden lukumäärä — Määritä tähän väyläohjaimeen kytkettävien Päivityspisteiden lukumäärä.
   • Kytkettyjen väylälaitteiden lukumäärä — Tämä kenttä näyttää liitettyjen laitteiden nykyisen määrän. Koska olemme lisäämässä uutta Avaimen virkistysyksikköä, määrä on 0.
  • Käytetään avainten ohjelmointiin — Valitse tämä valintaruutu, jos verkkomoduuliin tullaan liittämään ainakin yksi Päivityspiste.

  Valitse Aktiivinen-valintapainike. Voit valita Ei käytössä -valintapainikkeen, jos sinulla ei vielä ole aktiivista lisenssiä, mutta haluat silti määrittää verkkomoduulin.

 5. Valitse Seuraava.
 6. Valitse Seuraava.
 7. Syötä verkkomoduulin asetukset seuraavasti:
  • Palvelun osoitePalvelun osoite on lukitusjärjestelmän palvelimen osoite. Hyväksy ehdotettu osoite.

  • Käyttäjätunnus — Valitse verkkomoduulin Käyttäjätunnus luettelovalikosta.

   Jos Käyttäjätunnus-luettelovalikossa ei ole käyttäjiä, lisää uusi käyttäjä valitsemalla Lisää uusi verkkomoduuli-käyttäjä, ja seuraa ohjattua toimintoa.

   Vihje:

   Yleensä yksi verkkomoduulikäyttäjä lukitusjärjestelmää kohden riittää, vaikka useita verkkomoduuleita olisi käytössä.

  • Salasana — Syötä verkkomoduulikäyttäjän Salasana tähän kenttään.

 8. Valitse Seuraava.
 9. Syötä tarvittaessa lähiverkkoasetukset.
  Jos Avaimen virkistysyksikkö sijaitsee verkossa, jossa IP-osoitteet saadaan DHCP-palvelimelta, sinun ei tarvitse täyttää lähiverkkoasetuksia. Jos näin ei ole, pyydä tarvittavat tiedot verkon ylläpitäjältä.
 10. Valitse Seuraava.
 11. Vaihda tarvittaessa palomuuriin viestejä vastaanottavan portin numero. Pyydä tarvittavat tiedot verkon ylläpitäjältä.
 12. Valitse Seuraava.
 13. Liitä muistitikku tietokoneen USB-porttiin.
 14. Valitse Tee tiedosto muistitikulle -valintapainike ja valitse muistitikun levyasema (esimerkiksi, J: \). Ohjelma lisää tiedostonimen automaattisesti.
  Voit vaihtoehtoisesti valita Tee tiedosto levylle -valintapainikkeen, jos haluat tallentaa tiedoston haluamaasi hakemistoon kiintolevylle, ja kopioida sen muistitikulle myöhemmin. Muista tässä tapauksessa liittää tiedosto muistitikun juurihakemistoon (ei alikansioon).
 15. Valitse Seuraava.
 16. Yhteenvetoruutu avautuu.
 17. Valitse Valmis.
 18. Syötä lukitusjärjestelmän mastersalasana.
 19. Aseta masteravainpidikkeestä poistamasi tyhjä masteravain Ohjelmointilaitteen liittimeen.
  Varmista, että Masteravain napsahtaa paikalleen.
 20. Odota, kunnes masteravain on ohjelmoitu.
 21. Aseta kirjautumiseen käyttämäsi masteravain Ohjelmointilaitteeseen.
  Varmista, että Masteravain napsahtaa paikalleen.
 22. Valitse Sulje.
 23. Aseta masteravain Avaimen virkistysyksikköön.
 24. Liitä muistitikku Avaimen virkistysyksikön USB-porttiin.
 25. Kytke -kytkin ON-asentoon.
  1. Sisäinen testimenettely alkaa.
  2. Tarkista, että USB-valo vilkkuu vihreänä viisi kertaa. Tämä osoittaa, että laite lukee dataa muistitikulta. Mikäli valo ei vilku vihreänä, Avaimen virkistysyksikkö ei voi lukea muistitikkua. Jos näin on, yritä lisätä Avaimen virkistysyksikkö toisella muistitikulla tai alusta muistitikku FAT32-tiedostojärjestelmään.
  3. Jatkuva vihreä FUNC, SYSTEM STATUS ja mahdollisesti SERVER CONN syttyvät osoittamaan, että palvelinyhteys on testattu onnistuneesti.
 26. Jos vihreä SERVER CONN palaa, Avaimen virkistysyksikkö on raportoinut itsensä palvelimelle.
 27. jos:
  • Aiot kytkeä Päivityspisteitä, aseta STANDBY-asentoon, ja katso Päivityspisteen kytkeminen.

  • Aiot jättää Avaimen virkistysyksikön tähän paikkaan, menettely päättyy tähän.

 28. Sijoita verkkomoduuli pohjakuvaan.
  Menettely on samanlainen kuin lukkojen sijoittaminen pohjakuvalle. Lisätietoja on kappaleessa Lukkojen sijoittaminen pohjakuvalle.


Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä
Kuvavarmennus vaaditaan.

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket