Select your region or visit global site

Support
Open navigation

De sleuteleigenschappen weergeven

In deze sectie wordt beschreven hoe u de eigenschappen van sleutels weergeeft in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht sleutels.

 2. De sleutels worden weergegeven in de roosterweergave. Voor meer informatie over een individuele sleutel, dubbelklikt u op de sleutel voor het weergeven van sleutelspecifieke gegevens.
  Opmerking:

  U kunt op twee manieren objectgegevens weergeven:

  • Gewenste situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven zoals deze zullen zijn wanneer alle in behandeling zijnde wijzigingen zijn geprogrammeerd voor het object.
  • De daadwerkelijke situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven in de huidige situatie.

  Sleutelspecifieke gegevens zijn, ingedeeld via tabbladen:

  • Basisinformatie — Het tabblad Basisinformatie bevat de basisinformatie over de geselecteerde sleutel. De kolommen zijn:
   • De naam van de sleutel — Deze kolom bevat de naam van de sleutel.
   • De naam van de persoon — Deze kolom bevat de naam van de persoon aan wie de sleutel is gekoppeld.
   • Overhandigingsdatum — Deze kolom bevat de datum waarop de sleutel werd overhandigd aan de persoon.
   • Programmeerstatus — Deze kolom bevat de programmeerstatus van de sleutel. Mogelijke waarden zijn:
    • Geprogrammeerd — De sleutel is geprogrammeerd en de fysieke sleutel heeft dezelfde gegevens als weergegeven in iLOQ S10 Manager. Dit is de gewenste status voor de sleutels in het systeem
    • Geautoriseerd — De sleutel is geautoriseerd. Er is een sleutelprogrammeertaak aangemaakt voor de sleutel. Het betreft een taak voor initiële programmering van een nieuwe fysieke sleutel, of een herprogrammeertaak voor een bestaande sleutel. De sleutelprogrammering is in behandeling.
    • Overgedragen naar token — Een sleutelprogrammeertaak is overgedragen aan de Programmer.
    • In planning — Sommige wijzigingen voor een bestaande sleutel zijn doorgevoerd, of er is een nieuwe sleutel toegevoegd, maar deze is nog niet aangemaakt als een programmeertaak (oftewel, geautoriseerd).
   • Laatst bewerkt — In deze statuskolom wordt weergegeven wanneer de sleutelprogrammeertaak voor het laatst werd bewerkt.
   • Editor — In deze kolom wordt de laatste beheerder weergegeven die de sleutelprogrammeertaak heeft gewijzigd.
   • Op de blacklist — In deze statuskolom wordt weergegeven of de sleutel op de blacklist is gezet of niet.
   • Label — Deze kolom bevat het label van de fysieke sleutel.
   • Verlopen — In deze statuskolom wordt weergegeven of de geplande retourdatum voor de sleutel is verstreken of niet.
   • Vervaldatum — In deze kolom wordt de geplande retourdatum voor de sleutel weergegeven.
   • Tellen van toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de sleutel.
   • Tellen van verborgen toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal sleuteltoegangsrechten weergegeven dat verborgen is voor de beheerder, op een vreemde zone.
   • Verborgen — In deze kolom wordt weergegeven of de sleutel verborgen is of niet.
   • Toegangsrecht met versie — Als de sleutel een toegangsrecht met versie heeft, bevat deze kolom de naam van het toegangsrecht met versie.
   • Versienummer — In deze kolom wordt het versienummer weergegeven, als de sleutel een toegangsrecht met versie heeft.
   • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de sleutel tijdbegrensd is of niet.
   • Startdatum — In deze kolom wordt de datum aangegeven vanaf welke een tijdbegrensde sleutel geldig is.
   • Sleutel is geldig tot — In deze kolom wordt de laatste datum aangegeven waarop een tijdbegrensde sleutel geldig is.
   • RFID-tagnummer — In deze kolom wordt het RFID-tagnummer (UID) weergegeven, indien de sleutel een RFID-tagnummer heeft.
   • Voetnoten — Deze kolom bevat aanvullende informatie over de sleutel.
   • Bedrijf/afdeling — Deze kolom bevat informatie over het bedrijf of de afdeling van de persoon aan wie de sleutel is gekoppeld.
   • Toegang met PIN-code — In deze kolom wordt het type toegang weergegeven dat de sleutel heeft tot een cilinder die een PIN-code vereist.
   • PIN-code moet ingesteld worden — In deze kolom wordt aangegeven of een PIN-code voor de sleutel is ingesteld of niet.
   • S10 Online ID — In deze kolom wordt het interne RFID-nummer van het S10 Online-systeem weergegeven.
   • Uitsteldatum — In deze kolom wordt de datum weergegeven waarop de sleutelwijziging beschikbaar wordt op de hotspot voor sleutelprogrammering.
   • Vervangen — In deze kolom wordt aangegeven of deze sleutel is vervangen door een andere sleutel of niet.
   • Naam van vervangen sleutel — In deze kolom wordt de sleutel weergegeven die is vervangen door deze sleutel.
   • Vervangingssleutel — In deze kolom wordt aangegeven of deze sleutel een andere sleutel vervangt of niet.
   • S10 Online-sleutel — In deze kolom wordt het type S10 Online-sleutel weergegeven.
  • Toegang tot cilinders — Het tabblad Toegang tot cilinders bevat informatie over de cilinders waartoe de sleutel toegang heeft. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht cilinders.
  • Toegangsrechten — Het tabblad Toegangsrechten bevat informatie over de toegangsrechten die de sleutel heeft. De kolommen zijn:
   • Toegangsrecht — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.
   • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.
   • Voorwaardelijke toegang — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht voorwaardelijke toegang heeft of niet.
   • Status — Het verkeerslichtpictogram in deze kolom geeft aan of het toegangsrecht op de blacklist is gezet of niet. De kleurcodes zijn:
    • Groen — Het toegangsrecht is niet op de blacklist gezet.
    • Rood — Het toegangsrecht is op de blacklist gezet.
   • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Standaardtoegangsrecht — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht het standaardtoegangsrecht is of niet.
   • Versienummer — In deze kolom wordt het versienummer weergegeven, als het toegangsrecht een toegangsrecht met versie is.
   • Versiestatus — In deze kolom wordt aangegeven of de sleutel bijgewerkte informatie bevat over de toegangsrechtversie. De versiestatus is mogelijk verouderd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een sleutel hebt toegevoegd die een hoger versienummer heeft.
  • Persoon gekoppeld aan de sleutel — Het tabblad Persoon gekoppeld aan de sleutel bevat informatie over de persoon die is gekoppeld aan de sleutel. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht personen.
  • Tijdgrens — Het tabblad Tijdgrens bevat informatie over de tijdgrenzen van de sleutel. De tijdgrenzen worden beschreven in sectie Een nieuwe sleutel toevoegen.
  • Historie — Het tabblad Historie bevat informatie over de historie van de sleutel. Door te klikken op het plusteken naast een historierij, kunt u gedetailleerdere historie-informatie weergeven. U kunt het volgende weergeven:
   • De historie van sleutelprogrammeringen
   • De historie van wijzigingen in de sleuteloverhandiging
   • Als deze sleutel een andere sleutel vervangt, de naam van de vervangen sleutel
  • Zie ook Overzicht sleutels.

  • Documenten — Het tabblad Documenten bevat sleuteloverhandigings- en/of sleutelretourdocumenten, als deze digitaal zijn ondertekend.
 3. Druk vervolgens op de knop Sluiten.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket