Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Eigenschappen van kalendergestuurde deuren bekijken

In deze sectie wordt beschreven hoe u de eigenschappen van een kalendergestuurde deur weergeeft in iLOQ Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Extra gegevens > Kalender gestuurde deuren.
 2. Dubbelklik op de geselecteerde deur.

  De tabbladen zijn:

  • Basisinfo — De velden zijn:

   • Netwerkmodulenaam — Dit veld bevat de naam van de netwerkmodule waarmee de deurmodule is verbonden.

   • Deurnaam — De naam van de kalendergestuurde deur.

   • Relaisnummer — Het nummer van het uitvoerrelais dat wordt bestuurd door deze kalendergestuurde deur.

   • Serienummer deurmodule — Het serienummer van de deurmodule.

   • De volgende informatie heeft betrekking op cilinderinformatie, als de deurmodule is geprogrammeerd als een cilinder en hetzelfde relais bestuurt als de kalender.

    • Locatie — Deze kolom bevat de locatie-informatie van de cilinder.

    • Vergrendelingsdoel — Deze kolom bevat de informatie van het vergrendelingsdoel van de cilinder.

    • Serienummer deurmodule — Het serienummer van de cilinder, dat wil zeggen, de deurmodule.

   • Relaistype — Deze waarde is altijd Relais.

  • Kalenders — Dit tabblad bevat de kalenders die zijn gekoppeld om de deur te bedienen. De kolommen zijn:

   • Kalendernaam — De namen van de gekoppelde kalenders om de deur te bedienen.

  • Type — Dit tabblad bevat het kalendertype. Zie Kalendergestuurde deuren.

  • Cilinder — Dit tabblad bevat cilinderinformatie als de deurmodule is geprogrammeerd als een cilinder.

  • Deuraudit-trail — Dit tabblad bevat het gebeurtenissenlogboek voor het relais van de kalendergestuurde deur. De kolommen zijn:

   • Index — Het volgnummer van de gebeurtenis. De mogelijke indexnummers van de cilindergebeurtenis verwijzen naar de gebeurtenisnummers van het cilinderaudit-trail.

   • Tijdstip — Het tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvond.

   • Gebeurtenistype — Het type gebeurtenis.

   • Duur — Duur van de kalendersturing.

   • Bron — De bedieningsbron, zoals een kalendernaam of cilinderlocatie.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket