Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Overzicht cilinders

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinderinformatie weergeeft in iLOQ Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

   
 2. De cilinders worden weergegeven in de roosterweergave.

  De kolommen zijn:

  • Locatie — In deze kolom wordt het deur- of kamernummer weergegeven op de plattegrond waarop de cilinder is aangegeven.
  • Plattegrond — In deze kolom wordt de plattegrond weergegeven waarop de cilinder is aangegeven.
  • Vergrendelingsdoel — Deze kolom bevat een gedetailleerdere beschrijving van de deur of kamer waar de cilinder zich bevindt.
  • Cilinder — Cilinder verwijst naar het cilindertype.
  • Serienummer — Serienummer geeft het serienummer van de cilinder weer. Als de cilinder een serienummer bevat in de software, heeft de sleutel tevens een fysieke tegenhanger. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor cilinders die zijn geprogrammeerd in het systeem.
  • Programmeerstatus— Deze kolom bevat de programmeerstatus van de cilinder. Mogelijke waarden zijn:
   • Geprogrammeerd — De cilinder is geprogrammeerd en de fysieke cilinder bevat dezelfde gegevens als weergegeven in iLOQ Manager. Dit is de gewenste status voor de cilinders in het systeem
   • Geautoriseerd — De cilinder is geautoriseerd. Er is een cilinderprogrammeertaak aangemaakt voor de cilinder. Het betreft een taak voor initiële programmering van een nieuwe fysieke cilinder, of een herprogrammeertaak voor een bestaande cilinder. De cilinderprogrammering is in behandeling. Een beheerder met voldoende gebruiksrechten kan de cilinder programmeren.
   • Overgedragen naar token — Een cilinderprogrammeertaak is overgedragen aan Programmeer token.
   • In planning — Er zijn wijzigingen aangebracht in bestaande cilinderinformatie, of er is een nieuwe cilinder toegevoegd, maar deze is nog niet aangemaakt als een programmeertaak (oftewel, geautoriseerd).
  • Cilindertype— Het type cilinder De opties zijn:
   • D5 normaal, de cilinder is een offlinecilinder.

   • S5, de cilinder is een S5-cilinder.

   • S5 Online, de cilinder is een online S5-cilinder die is verbonden met een netwerkmodule.

    Als het cilindertype S5 Online is, selecteert u ook of het systeem automatisch audit-trailgebeurtenissen van de cilinder ontvangt. Schakel hiervoor het selectievakje Audit-trails van cilinder automatisch opslaan in.

   • S50 normaal, de cilinder is een online S50-cylinder.

  • Programmering onvolledig — In deze statuskolom wordt weergegeven of de cilinderprogrammeerstatus onvolledig of volledig is.
  • Programmeertype— In deze kolom wordt het meest recente programmeertype voor de cilinder weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
   • Normaal — De meest recente cilinderprogrammering is een wijziging van het toegangsrecht of de tijdbegrenzing geweest.
   • Blocklistwijziging — Er is een sleutel toegevoegd aan of verwijderd uit de blocklist of er zal een sleutel worden toegevoegd aan of verwijderd uit de blocklist.
   • Resetten — De cilinder zal worden gereset.
  • Editor — In deze kolom wordt de laatste beheerder weergegeven die de cilinderprogrammeertaak heeft gewijzigd.
  • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe de cilinder behoort.
  • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe de cilinder behoort.
  • Slotmodel — In deze kolom wordt het slotmodel weergegeven.
  • Sleutelgatplaatje — In deze kolom wordt het type sleutelgatplaatje weergegeven.
  • Deurtype — In deze kolom wordt het deurtype weergegeven.
  • Toenaderingsrichting — Toenaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.
  • Cilindertoevoeging — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder een toevoeging bevat. Tevens wordt de lengte van de cilinder weergegeven. De toevoeging wordt gebruikt om te cilinderlengte te vergroten.
  • Deurdikte (mm) — In deze kolom wordt de deurdikte weergegeven. Dit is mogelijk nuttige informatie voor het bevestigen van de deur.
  • Diepte van cilinderframe (mm) — In deze kolom wordt de diepte van de slotbehuizing weergegeven. Dit is mogelijk nuttige informatie voor het bevestigen van de deur.
  • Openingsrichting — In deze kolom wordt de openingsrichting van de deur weergegeven.
  • Label — Deze kolom bevat het label van de cilinder.
  • Notitie — De kolom bevat extra informatie over de cilinder.
  • Overige vereisten — Deze kolom bevat overige vereisten met betrekking tot de cilinder.
  • Tellen van toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de cilinder.
  • HW-versie — HW-versie verwijst naar de hardwareversie van de cilinder.
  • SW-versie — SW-versie verwijst naar de softwareversie van de cilinder.
  • Klok geïnstalleerd — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of er een klok is geïnstalleerd in de cilinder of niet.
  • RTC-installatiedatum — In deze kolom wordt de tijd weergegeven waarop het klokcircuit is geïnstalleerd op de cilinder.
  • Laatst bewerkt — In deze statuskolom wordt weergegeven wanneer de cilinderprogrammeertaak voor het laatst werd gewijzigd.
  • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder tijdbegrensd is of niet.
  • Buitengebruik — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of de cilinder geschikt is voor buitengebruik of niet.
  • Actuele blocklist — In deze kolom wordt aangegeven of de cilinder een actuele blocklist heeft of niet.

  De cilinders in het rooster hebben een van de volgende kleurcodes:

  • Groen — De cilinder is geselecteerd.
  • Roze — De cilinder heeft een foutstatus. Bekijk de tooltip door je muis boven de rij te houden.
  • Oranje — De cilinder is een via een netwerk verbonden cilinder die zijn bestaan nog niet heeft gerapporteerd aan de server.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket