Select your region or visit global site

Support
Open navigation

De cilindereigenschappen weergeven

In deze sectie wordt beschreven hoe u de eigenschappen van cilinders weergeeft in iLOQ Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

   
 2. De cilinders worden weergegeven in de roosterweergave. Voor meer informatie over een individuele cilinder, dubbelklikt u op de cilinder voor het weergeven van cilinderspecifieke gegevens.
  Opmerking:

  U kunt op twee manieren objectgegevens weergeven:

  • Gewenste situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven zoals deze zullen zijn wanneer alle in behandeling zijnde wijzigingen zijn geprogrammeerd voor het object.
  • De daadwerkelijke situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven in de huidige situatie.

  Cilinderspecifieke gegevens zijn, ingedeeld via tabbladen:

  • Basisinformatie — Het tabblad Basisinformatie bevat de basisinformatie over de geselecteerde cilinder. De kolommen zijn:

   • Locatie — In deze kolom wordt het deur- of kamernummer weergegeven op de plattegrond waarop de cilinder is aangegeven.
   • Plattegrond — In deze kolom wordt de plattegrond weergegeven waarop de cilinder is aangegeven.
   • Vergrendelingsdoel — Deze kolom bevat een gedetailleerdere beschrijving van de deur of kamer waar de cilinder zich bevindt.
   • Serienummer — Serienummer geeft het serienummer van de cilinder weer. Als de cilinder een serienummer bevat in de software, heeft de sleutel tevens een fysieke tegenhanger. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor cilinders die zijn geprogrammeerd in het systeem.
   • Notitie — De kolom bevat extra informatie over de cilinder.
   • Tellen van toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de cilinder.
   • Telling cilindergebeurtenis — In deze kolom wordt het aantal gebeurtenissen weergegeven van de audit-trail van de cilinder.
   • Audit-trailkeuzedatum — In deze kolom wordt weergegeven wanneer een audit-trail van een cilinder voor het laatst werd gekozen.
   • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder tijdbegrensd is of niet.
  • Sleutels — Het tabblad Sleutels bevat een lijst met sleutels waarmee de cilinder kan worden geopend. De sleutelkolommen worden beschreven in sectie Overzicht sleutels.
  • Toegangsrechten — Het tabblad Toegangsrechtenbevat informatie over de toegangsrechten die de cilinder heeft. De kolommen zijn:
   • Toegangsrecht — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.
   • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.
   • Status— Het verkeerslichtpictogram in deze kolom geeft aan of het toegangsrecht op de blocklist is gezet of niet. De kleurcodes zijn:
    • Groen — Het toegangsrecht is niet op de blocklist gezet.
    • Rood — Het toegangsrecht is op de blocklist gezet.
   • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Standaardtoegangsrecht — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht het standaardtoegangsrecht is of niet.
  • Tijdsbeperkingen — Het tabblad Tijdsbeperkingenbevat informatie over de tijdsbeperkingen op de cilinder. De opties zijn:
   • Geen tijdslimiet — De cilinder bevat geen tijdslimiet.
   • Alle tijdprofielen op een sleutel toepassen — De cilinder past alle tijdprofielen op een sleutel toe.
   • Geselecteerde tijdprofielen op een sleutel toepassen — De cilinder past alleen de geselecteerde tijdprofielen op een sleutel toe.
  • De blocklist van de cilinder — Het tabblad De blocklist van de cilinder bevat informatie over de blocklist van de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht blocklist.
  • Personen met toegang — Het tabblad Personen met toegang bevat informatie over de personen die toegang hebben tot de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht personen.
  • Audit-trailgebeurtenissen — Het tabblad Audit-trailgebeurtenissen bevat informatie over de audit-trail van de cilinder. De kolommen zijn:

   • Cilinderteller — Deze kolom bevat een uniek, cumulatief gebeurtenisnummer.
   • Startdatum — Deze kolom bevat de gebeurtenistijdstempel.
   • Sleutel — De naam van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Stempel — De stempel van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Persoon — De persoon die is gekoppeld aan de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Type — Deze kolom bevat het gebeurtenistype, zoals sleuteltoegang, sleuteltoegang verboden, programmering van een cilinder, etc.
   • Fouttekst — Deze kolom bevat een beschrijving van de gebeurtenis. Als, bijvoorbeeld, het Type van audit-trailgegevens Sleuteltoegang verboden is, zou deze kolom de reden bevatten voor het voorkomen van de toegang. De reden kan, bijvoorbeeld, een ongeldige sleuteltijdgrens zijn.
   • Foutcode — De foutcode die betrekking heeft op de audit-trailingave.
  • Kalenders — Het tabblad Kalenders bevat informatie over de cilinderkalenders.

  • Historie — Het tabblad Historie bevat informatie over de historie van de cilinderprogrammering. Door te klikken op het plusteken naast een historierij, kunt u gedetailleerdere historie-informatie weergeven. Voor meer informatie raadpleegt u Overzicht cilinders.

  • Programmeertelefoons — Het tabblad Programmeertelefoons bevat informatie over de telefoons die zijn geselecteerd voor programmeertelefoons bij S50-cilinders.

 3. Druk vervolgens op de knop Sluiten.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket