Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Overzicht sleutels

In deze sectie wordt beschreven hoe u sleutelinformatie weergeeft in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht sleutels.

 2. De sleutels worden weergegeven in de roosterweergave.

  De kolommen zijn:

  • De naam van de sleutel — Deze kolom bevat de naam van de sleutel.
  • Label — Deze kolom bevat het label van de fysieke sleutel.
  • De naam van de persoon — Deze kolom bevat de naam van de persoon aan wie de sleutel is gekoppeld.
  • Bedrijf/afdeling — Deze kolom bevat informatie over het bedrijf of de afdeling van de persoon aan wie de sleutel is gekoppeld.
  • Overhandigingsdatum — Deze kolom bevat de datum waarop de sleutel werd overhandigd aan de persoon.
  • Programmeerstatus — Deze kolom bevat de programmeerstatus van de sleutel. Mogelijke waarden zijn:
   • Geprogrammeerd — De sleutel is geprogrammeerd en de fysieke sleutel heeft dezelfde gegevens als weergegeven in iLOQ S10 Manager. Dit is de gewenste status voor de sleutels in het systeem
   • Geautoriseerd — De sleutel is geautoriseerd. Er is een sleutelprogrammeertaak aangemaakt voor de sleutel. Het betreft een taak voor initiële programmering van een nieuwe fysieke sleutel, of een herprogrammeertaak voor een bestaande sleutel. De sleutelprogrammering is in behandeling.
   • Overgedragen naar token — Een sleutelprogrammeertaak is overgedragen aan de Programmer.
   • In planning — Sommige wijzigingen voor een bestaande sleutel zijn doorgevoerd, of er is een nieuwe sleutel toegevoegd, maar deze is nog niet aangemaakt als een programmeertaak (oftewel, geautoriseerd).
  • Programmering onvolledig — In deze statuskolom wordt weergegeven of de sleutelprogrammering onvolledig of volledig is.
  • Op de blacklist — In deze statuskolom wordt weergegeven of de sleutel op de blacklist is gezet of niet.
  • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de sleutel tijdbegrensd is of niet.
  • Versienummer — In deze statuskolom wordt weergegeven of de sleutel een toegangsrecht met versie heeft of niet, en wat het versienummer is.
  • Verlopen — In deze statuskolom wordt weergegeven of de geplande retourdatum voor de sleutel is verstreken of niet.
  • Laatst bewerkt — In deze statuskolom wordt weergegeven wanneer de sleutelprogrammeertaak voor het laatst werd bewerkt.
  • Editor — In deze kolom wordt de laatste beheerder weergegeven die de sleutelprogrammeertaak heeft gewijzigd.
  • Tellen van toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de sleutel.
  • Vervaldatum — In deze kolom wordt de geplande retourdatum voor de sleutel weergegeven.
  • Startdatum — In deze kolom wordt de datum aangegeven vanaf welke een tijdbegrensde sleutel geldig is.
  • Sleutel is geldig tot — In deze kolom wordt de laatste datum aangegeven waarop een tijdbegrensde sleutel geldig is.
  • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe de sleutel behoort.
  • ROM_ID — Deze kolom bevat het serienummer van de fysieke sleutel. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor sleutels die zijn geprogrammeerd in het systeem.
  • RFID-tagnummer — In deze kolom wordt het RFID-tagnummer (UID) weergegeven, indien de sleutel een RFID-tagnummer heeft.
  • PIN-code moet ingesteld worden — In deze kolom wordt aangegeven of een PIN-code voor de sleutel is ingesteld of niet.
  • S10 Online-sleutel — In deze kolom wordt het type S10 Online-sleutel weergegeven.
  • Voetnoten — Deze kolom bevat aanvullende informatie over de sleutel.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket