Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visning af egenskaber for cylindre

Dette afsnit beskriver, hvordan du viser egenskaber for cylindre i iLOQ Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

   
 2. Cylindrene vises i tabellen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om en enkelt cylinder, skal du dobbeltklikke på cylinderen for at åbne cylinderspecifikke oplysninger.
  Bemærk:

  Du kan vise objektdata på to måder:

  • Vis ønsket situation — Vælg denne radioknap for at vise objektdata, som de vil fremgå, når alle afventende ændringer er blevet programmeret for objektet.
  • Vis nuværende situation — Vælg denne radioknap for at vise objektdata, som de fremstår i øjeblikket.

  De cylinderspecifikke oplysninger i de enkelte faner er:

  • Grundlæggende information — Fanen Grundlæggende information indeholder grundlæggende information om den valgte cylinder. Kolonnerne er:

   • Placering — Denne kolonne viser døren eller lokalenummeret på grundplanen, hvor låsen er placeret.
   • Grundplan — Denne kolonne angiver grundplanen, hvor låsen er placeret.
   • Lokation — Denne kolonne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af døren eller lokalet, hvor cylinderen er placeret.
   • Serienummer — Serienummer angiver låsens serienummer. Hvis en lås har et serienummer i softwaren, har den også et fysisk modstykke. Disse oplysninger vises kun for låse, der er programmeret i systemet.
   • Note — Denne kolonne indeholder yderligere oplysninger om låsen.
   • Antal adgangsrettigheder — Denne kolonne angiver det antal af adgangsrettigheder, der er tildelt for låsen.
   • Antal cylinderhændelser – Denne kolonne indeholder antallet af hændelser i cylinderens hændelseslog.
   • Logaflæsningsdato — Denne kolonne angiver datoen for, hvornår hændelsesloggen for cylinderen sidst blev aflæst.
   • Tidsbegrænset — Denne statuskolonne angiver, hvorvidt låsen er tidsbegrænset eller ej.
  • Nøgler — FanenNøgler indeholder en liste over nøgler, der kan åbne cylinderen. Nøglekolonnerne beskrives i afsnit Gennemsyn af nøgler.
  • Adgangsrettigheder — Fanen Adgangsrettighedindeholder oplysninger om de adgangsrettigheder, som cylinderen har. Kolonnerne er:
   • Adgangsrettighed — Denne kolonne indeholder navnet på adgangsrettigheden.
   • Beskrivelse — Denne kolonne indeholder beskrivelse af adgangsrettigheden.
   • Status– Trafiklysikonet i denne kolonne viser, om adgangsrettigheden er blacklistet eller ej. Farvekoderne er:
    • Grøn – Adgangsrettigheden er ikke blacklistet.
    • Rød – Adgangsrettigheden er blacklistet.
   • Ejendom — Denne kolonne angiver ejendommen, som adgangsrettigheden tilhører.
   • Zone — Denne kolonne angiver den zone, hvor adgangsrettigheden hører til.
   • Standardadgangsrettighed — Afkrydsningsfeltet i denne statuskolonne angiver, hvorvidt adgangsrettigheden er standardadgangsrettigheden eller ej.
  • Tidsbegrænsninger – Fanen Tidsbegrænsningerindeholder oplysninger om de tidsbegrænsninger, som cylinderen har. Valgmulighederne er:
   • Ikke tidsbegrænset – Cylinderen er ikke tidsbegrænset.
   • Anvend alle tidsprofiler på en nøgle – Cylinderen anvender alle tidsprofiler på nøgler.
   • Anvend valgte tidsprofiler – Cylinderen anvender kun de valgte tidsprofiler på nøgler.
  • Blackliste for cylinderen – Fanen Blackliste for cylinderem indeholder oplysninger om cylinderens blackliste. Kolonnerne beskrives i afsnit Gennemsyn af bloklisten.
  • Personer med adgang — Fanen Personer med adgang indeholder oplysninger om de personer, der har adgang til cylinderen. Kolonnerne beskrives i afsnit Gennemsyn af personer.
  • Loghændelser — Fanen Loghændelser indeholder oplysninger om hændelseslog for cylinderen. Kolonnerne er:

   • Cylindertæller – Denne kolonne indeholder et unikt, kumulativt hændelsesnummer.
   • Tidspunkt for brug – Denne kolonne indeholder hændelsens tidsstempel.
   • Nøgle — Navnet på den nøgle, som loghændelsen vedrører.
   • Stempel – Nøglens stempel relateret til loghændelsesposten.
   • Person – Personen knyttet til nøglen relateret til loghændelsesposten.
   • Type – Denne kolonne indeholder hændelsestype, såsom nøgleadgang, nøgleadgang forbudt, programmering af en cylinder osv.
   • Fejltekst – Denne kolonne indeholder en beskrivelse af hændelsen. Hvis f.eks. Type loghændelse er Nøgleadgang forbudt, ville denne kolonne indeholde årsagen til at forhindre adgang. Årsagen kan f.eks. være en ugyldig tidsfrist for nøgle.
   • Fejlkode — Fejlkoden, som loghændelsen vedrører.
  • Kalendere – Fanen Kalendere indeholder oplysninger om cylinderens kalendere.

  • Historik — Fanen Historik indeholder oplysninger om cylinderens programmeringshistorik. Ved at klikke på plustegnet ved siden af historikrækken kan du få flere oplysninger om historikken. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Gennemsyn af cylindre.

  • Programmeringstelefoner – Fanen Programmeringstelefoner indeholder oplysninger om de telefoner, som er valgt til programmering af telefoner i tilfælde af S50-cylindre.

 3. Når du har gjort det, skal du trykke på knappen Luk.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket